Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Brzy bude prohlášen za blahoslaveného kněz našeho řádu

Publikováno: 20.11.2011 v 23:23

Ve společenství premonstrátského řádu bude zanedlouho beatifikován francouzský kněz a premonstrát Pierre-Adrien Toulorge. Datum blahořečení bylo oznámeno na 29. dubna 2012.


Papež Benedikt XVI. udělil letos 2. dubna 2011 plnou moc Kongregaci pro kauzy svatých k promulgaci dekretu, týkajícího se mučednictví Božího služebníka Pierra-Adriena Toulorge, popraveného gilotinou z nenávisti k víře.

P. Pierre-Adrien Toulorge (1757 – 1793) bude slavnostně beatifikován v neděli 29. dubna 2012 v 15:30 hod. v katedrále Notre-Dame v Coutances (diecéze Coutances et Avranches) ve Francii. Slavnostní liturgii bude předsedat prefekt Kongregace pro kauzy svatých, kardinál Angelo Amato, který bude zároveň reprezentovat Svatého otce Benedikta XVI. Liturgie bude slavena za účasti diecézního biskupa Mons. Stanislase Lalanne, generálního opata řádu premonstrátů Thomase Handgrätingera, věřících diecéze Coutances et Avranches, členů řádu a dalších hostů. Beatifikaci bude provázet doprovodní program na více místech v Normandii, spjatých se životem nového blahoslaveného. Zároveň bude představena historická studie o životě nového blahoslaveného, z pera francouzského premonstráta Prof. Bernarda Ardury, prezidenta Papežské komise pro historické vědy.

Aktuální informace najdete např. na oficiálním webu francouzské diecéze Diocèse de Coutances et Avranches.

Krátký životopis nového blahoslaveného pak přineseme brzy i na farním webu, v části Premonstráti – Svatý Norbert a řádoví světci.

Autor: OPraem-Ji

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter