Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Mikulášská besídka pro děti - 4. 12. 2011

Publikováno: 24.11.2011 v 23:35

O druhé neděli adventní se odpoledne v 15 hodin konala ve farním sálu tradiční „mikulášská“ besídka pro děti.


Během programu se děti dozvěděli, kdo byl svatý Mikuláš, kde žil a proč si ho dodnes připomínáme. V závěru přišel samozřejmě Mikuláš i mezi nás a s anděly rozdal každému malý dárek. Program pro děti připravily opět pracovnice CRSP Vysočina. Atmosféru besídky a radost dětí pak přibližuje několik fotografií.

Úcta k sv. Mikuláši (konec 3. a zač. 4. stol.) se v Církvi šířila brzy po jeho smrti a brzy přesáhla z řecké církve i do slovanských zemí – k největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je také od té doby patronem. Později se postupně jeho kult šířil také v Evropě a dále po světě. Dnes je sv. Mikuláš uctíván na celém světě a zvláštním způsobem na dvou místech: Je to Myra (dnes Demre) v dnešním Turecku, která je místem jeho smrti. A Bari (v Itálii), kde jsou od r. 1087 uchovávány jeho ostatky v bazilice sv. Mikuláše. Dodnes jsou cílem mnoha poutníků.

Autor: CRSP, Farnost

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter