Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Mikulášská besídka pro děti - 4. 12. 2011

Publikováno: 24.11.2011 v 23:35

O druhé neděli adventní se odpoledne v 15 hodin konala ve farním sálu tradiční „mikulášská“ besídka pro děti.


Během programu se děti dozvěděli, kdo byl svatý Mikuláš, kde žil a proč si ho dodnes připomínáme. V závěru přišel samozřejmě Mikuláš i mezi nás a s anděly rozdal každému malý dárek. Program pro děti připravily opět pracovnice CRSP Vysočina. Atmosféru besídky a radost dětí pak přibližuje několik fotografií.

Úcta k sv. Mikuláši (konec 3. a zač. 4. stol.) se v Církvi šířila brzy po jeho smrti a brzy přesáhla z řecké církve i do slovanských zemí – k největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je také od té doby patronem. Později se postupně jeho kult šířil také v Evropě a dále po světě. Dnes je sv. Mikuláš uctíván na celém světě a zvláštním způsobem na dvou místech: Je to Myra (dnes Demre) v dnešním Turecku, která je místem jeho smrti. A Bari (v Itálii), kde jsou od r. 1087 uchovávány jeho ostatky v bazilice sv. Mikuláše. Dodnes jsou cílem mnoha poutníků.

Autor: CRSP, Farnost

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter