Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vánoční koledování u jesliček - 25. 12. 2011

Publikováno: 27.12.2011 v 20:10

Ohlédnutí za vánočním vystoupením dětí u sv. Jakuba.


V neděli 25. 12. jsme si společně připomněli slavnost Narození Páně vánočními bohoslužbami, které začaly v kostelech naší farnosti již v předvečer slavnosti (v sobotu v 16 hodin mší svatou zvláště pro děti) a pokračovaly v noci a pak celé nedělní dopoledne. Po slavnostním obědě v kruhu svých rodin pak měli lidé odpoledne možnost navštívit farní kostel sv. Jakuba opět a v něm i vystavené jesličky v kapli sv. Anny. Zakončením vánočního dne bylo pak tradiční koledování u jesliček, které si připravily mladší děti z hodin náboženství svatojakubské farnosti.

Začátek byl v podvečer v 16:30 a celé vystoupení bylo milé, protože se děti ve vánočně vyzdobeném kostele opravdu hodně snažily. A tak i přes zimní počasí přineslo dětské koledování teplo vánoční radosti do lidského srdce. Poděkování patří maminkám, zvláště Veronice Švorčíkové a Lucii Lukšů za přípravu, všem zúčastněným dětem za samotné vystoupení a mládeži za hudební doprovod dětí. Účast „publika“ byla hezká a mnozí ji spojili s nedělní vycházkou nebo návštěvou vystaveného betléma.

Atmosféru vánočního koledování přibližuje několik fotografií:

Autor: P. Petr, Foto: P. Jeroným

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter