Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vánoční divadelní představení - 26. 12. 2011

Publikováno: 27.12.2011 v 20:17

Ohlédnutí za farní premiérou vánočního divadla u sv. Jakuba.


Bezprostředně po slavnosti Narození Páně, v pondělí 26. 12., jsme si svátkem sv. Štěpána připomněli prvního mučedníka Církve. Po dopoledních bohoslužbách v kostelech farnosti pak krátce po 14 hodině proběhlo opět u sv. Jakuba divadelní představení s názvem: Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali.

Představení připravilo Divadlo KUFR z Brna, v podání dvou talentovaných hereček Dagmar a Adély. Na příběhu dvou andělů nám trochu netradičním a hezkým způsobem podaly vánoční událost narození Ježíše Krista v Betlémě. Celou atmosféru kromě prostoru starobylého gotického kostela dotvářely pestré rekvizity, jako např. vyřezávaný betlém, různé pomůcky a kostýmy, mluvené slovo prokládané zpěvem koled a hrou na harmoniku, herecké dovednosti účinkujících a především aktivní zapojení některých dětí z řad diváků do samotného děje vánoční hry. Účast „publika“ opět mile překvapila a tak i v druhý vánoční den jsme mohli prožít o něco jiným způsobem podstatu těchto svátků. Potlesk a spontánní smích přihlížejících reagující na probíhající děj hry, byl pak tou největší odměnou.

Nutno ještě dodat, že vánoční divadlo bylo v naší farnosti letos vůbec poprvé. Během představení i po jeho ukončení byl farní kostel přístupný až do setmění k individuální návštěvě vystaveného betlému v kapli sv. Anny.

Atmosféru představení dokresluje několik fotografií:

Autor: P. Petr, Foto: P. Jeroným

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter