Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Adventní nabídka ve farnosti u kostela sv. Jakuba - AKTUALIZOVÁNO

Publikováno: 1.12.2013 v 16:57

Několik (možná) užitečných informací k blížící se adventní době v naší farnosti. Nabídka je průběžně aktualizována.KONCERT „ZPĚVY ADVENTNÍ“

V předvečer 1. neděle adventní, v sobotu 30. 11. v 18:00 se v kostele sv. Ignáce bude konat koncert Zpěvy adventní – setkání sborů. (org. Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie)

VSTUP DO ADVENTU S POŽEHNÁNÍM ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Při bohoslužbách 1. neděle adventní 1. 12. budou požehnány adventní věnce pro všechny naše kostely a pro Vaše domovy – k bohoslužbám této neděle si můžete své adventní věnce přinést. Bohoslužbu 1. adventní neděle v 10:30 ve farním kostele doprovodí pěvecký sbor Iuventus a Malá schola dětí u sv. Jakuba.

PRŮVODY DĚTÍ PŘI LITURGII S LUCERNIČKAMI

Na začátku bohoslužby „za farnost“ o všech nedělích adventu v 10:30 ve farním kostele sv. Jakuba se konají adventní průvody dětí s lucerničkami. Zveme všechny děti, aby se zařadily do vstupního liturgického průvodu mše svaté. Pokud máte možnost, přineste si s sebou lucerničky. Před začátkem mše svaté děti čekají s rodiči vzadu v kostele u poslední lavice a vyčkají na příchod průvodu ministrantů s knězem, do kterého se připojí.

SETKÁNÍ KNĚŽÍ DĚKANÁTU JIHLAVA

V naší farnosti se tradičně koná prosincové setkání kněží jihlavského děkanátu. Letos ve čtvrtek 5. 12. Koncelebrovaná mše svatá bude v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba s doprovodem Pěveckého sboru SOŠ sociální u Matky Boží. (Obvyklá bohoslužba v 8:00 v tento den není).

PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE

Začátkem prosince si připomínáme sv. biskupa Mikuláše. „Mikuláš“ navštíví děti i v naší farnosti, při večerní mši svaté v pátek 6. 12. v 18:00 ve farním kostele. Srdečně zveme zvláště děti.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST

V adventu bude opět příležitost k duchovní obnově, tentokrát v sobotu 7. 12. od 14:00 ve farním sálu. Zamyšlení na téma „Okuste a vizte jak dobrý je Pán aneb Jak chutná Bůh?“ povede P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem. Vstup do sálu je z Jakubského náměstí (první patro). Obnova bude zakončena adorací ve farním kostele. (org. Mariánská družina)

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ DĚTI „ZAPALME SVÍČKU“

Na 2. adventní neděli 8. 12. v 18:00 v kapli Panny Marie Bolestné v kostele sv. Jakuba vzpomínka a modlitba za zemřelé děti „Zapalme svíčku“. (org. sdružení Dlouhá cesta). Večerní bohoslužba v 19:00 pak bude jako obvykle.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

V letošním roce připadne slavnost na pondělí 9. 12. Bohoslužby jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8:00 a v 18:00.

ADVENTNÍ GOSPELOVÝ KONCERT

V kostele sv. Ignáce se ve středu 11. 12. od 19:00 bude konat Adventní gospelový koncert. (org. Parolaart s.r.o.)

VÁNOČNÍ HRA aneb CO ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI

Na sklonku adventu, na 4. neděli adventní 22. 12. odpoledne v 16:00 se ve farním kostele sv. Jakuba uskuteční divadelní představení „Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali“. Na příběhu dvou andělů se nám trochu netradičním ale hezkým způsobem představí vánoční událost narození Ježíše Krista v Betlémě. Mluvené slovo prokládané zpěvem a hrou na harmoniku, herecké dovednosti účinkujících a především – aktivní zapojení dětí z řad diváků – do samotného děje slibují nevšední zážitek především pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny další přítomné. Přijďte se naladit na vánoční atmosferu… (připravilo Divadlo KUFR z Brna).

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k svátosti smíření před vánočními svátky je v kostelech svatojakubské farnosti během doby adventní stejně jako během celého roku, tzn. každý den v týdnu přibližně půl hodiny před bohoslužbou ráno i večer až do Štědrého dne. (V neděli před bohoslužbou dle příchodu kněze. Na Štědrý den se již nezpovídá). Po domluvě rádi zajdeme i k Vašim nemocným nebo starým členům rodiny (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), domluvit se lze s kterýmkoliv z kněží.

INFORMACE PRO LEKTORY

Od 1. neděle adventní v liturgii začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter