Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Adventní nabídka ve farnosti u kostela sv. Jakuba - AKTUALIZOVÁNO

Publikováno: 1.12.2013 v 16:57

Několik (možná) užitečných informací k blížící se adventní době v naší farnosti. Nabídka je průběžně aktualizována.KONCERT „ZPĚVY ADVENTNÍ“

V předvečer 1. neděle adventní, v sobotu 30. 11. v 18:00 se v kostele sv. Ignáce bude konat koncert Zpěvy adventní – setkání sborů. (org. Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie)

VSTUP DO ADVENTU S POŽEHNÁNÍM ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Při bohoslužbách 1. neděle adventní 1. 12. budou požehnány adventní věnce pro všechny naše kostely a pro Vaše domovy – k bohoslužbám této neděle si můžete své adventní věnce přinést. Bohoslužbu 1. adventní neděle v 10:30 ve farním kostele doprovodí pěvecký sbor Iuventus a Malá schola dětí u sv. Jakuba.

PRŮVODY DĚTÍ PŘI LITURGII S LUCERNIČKAMI

Na začátku bohoslužby „za farnost“ o všech nedělích adventu v 10:30 ve farním kostele sv. Jakuba se konají adventní průvody dětí s lucerničkami. Zveme všechny děti, aby se zařadily do vstupního liturgického průvodu mše svaté. Pokud máte možnost, přineste si s sebou lucerničky. Před začátkem mše svaté děti čekají s rodiči vzadu v kostele u poslední lavice a vyčkají na příchod průvodu ministrantů s knězem, do kterého se připojí.

SETKÁNÍ KNĚŽÍ DĚKANÁTU JIHLAVA

V naší farnosti se tradičně koná prosincové setkání kněží jihlavského děkanátu. Letos ve čtvrtek 5. 12. Koncelebrovaná mše svatá bude v 9:00 ve farním kostele sv. Jakuba s doprovodem Pěveckého sboru SOŠ sociální u Matky Boží. (Obvyklá bohoslužba v 8:00 v tento den není).

PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE

Začátkem prosince si připomínáme sv. biskupa Mikuláše. „Mikuláš“ navštíví děti i v naší farnosti, při večerní mši svaté v pátek 6. 12. v 18:00 ve farním kostele. Srdečně zveme zvláště děti.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST

V adventu bude opět příležitost k duchovní obnově, tentokrát v sobotu 7. 12. od 14:00 ve farním sálu. Zamyšlení na téma „Okuste a vizte jak dobrý je Pán aneb Jak chutná Bůh?“ povede P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem. Vstup do sálu je z Jakubského náměstí (první patro). Obnova bude zakončena adorací ve farním kostele. (org. Mariánská družina)

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ DĚTI „ZAPALME SVÍČKU“

Na 2. adventní neděli 8. 12. v 18:00 v kapli Panny Marie Bolestné v kostele sv. Jakuba vzpomínka a modlitba za zemřelé děti „Zapalme svíčku“. (org. sdružení Dlouhá cesta). Večerní bohoslužba v 19:00 pak bude jako obvykle.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

V letošním roce připadne slavnost na pondělí 9. 12. Bohoslužby jsou ve farním kostele sv. Jakuba v 8:00 a v 18:00.

ADVENTNÍ GOSPELOVÝ KONCERT

V kostele sv. Ignáce se ve středu 11. 12. od 19:00 bude konat Adventní gospelový koncert. (org. Parolaart s.r.o.)

VÁNOČNÍ HRA aneb CO ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI

Na sklonku adventu, na 4. neděli adventní 22. 12. odpoledne v 16:00 se ve farním kostele sv. Jakuba uskuteční divadelní představení „Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali“. Na příběhu dvou andělů se nám trochu netradičním ale hezkým způsobem představí vánoční událost narození Ježíše Krista v Betlémě. Mluvené slovo prokládané zpěvem a hrou na harmoniku, herecké dovednosti účinkujících a především – aktivní zapojení dětí z řad diváků – do samotného děje slibují nevšední zážitek především pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny další přítomné. Přijďte se naladit na vánoční atmosferu… (připravilo Divadlo KUFR z Brna).

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k svátosti smíření před vánočními svátky je v kostelech svatojakubské farnosti během doby adventní stejně jako během celého roku, tzn. každý den v týdnu přibližně půl hodiny před bohoslužbou ráno i večer až do Štědrého dne. (V neděli před bohoslužbou dle příchodu kněze. Na Štědrý den se již nezpovídá). Po domluvě rádi zajdeme i k Vašim nemocným nebo starým členům rodiny (svátost smíření, pomazání nemocných a eucharistie), domluvit se lze s kterýmkoliv z kněží.

INFORMACE PRO LEKTORY

Od 1. neděle adventní v liturgii začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.

Autor: P. Petr

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter