Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové stránky o kostele v Malém Beranově

Publikováno: 29.12.2013 v 16:10

V těchto dnech byly spuštěny webové stránky věnované jednomu z kostelů svatojakubské farnosti, kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Na nich si můžete prohlédnout dobové dokumenty, historické i současné fotografie, nebo se začíst do historie našeho nejmladšího kostela.

Úvodní slovo

Historie kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná někdy v době první světové války. Na počátku stál lidský příběh a jeden slib, který pak po roce 1933 dostává mnohem konkrétnější obrysy. A když koncem třicátých let minulého století (1937) Královská kanonie premonstrátů na Strahově kupuje v Malém Beranově pozemek, na kterém je zanedlouho postaven a posvěcen nový kostel (1939), jistě tehdy nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že po těžkých dobách dvacátého století (druhá světová válka a komunistická totalita), na začátku tisíciletí třetího bude toto místo živou součástí farnosti u sv. Jakuba a místem setkávání a úcty k Bohu pro společenství křesťanů všech generací, a tedy místem krásným duchovně i lidsky.

Jsem proto rád, že byly spuštěny stránky mapující vznik, dějiny i přítomnost jedné části naší farnosti, vlastně té nejmladší. Děkuji jejich tvůrcům. Všem návštěvníkům, farníkům, rodákům i ostatním pak přeji, ať jim kostel v Malém Beranově vždy připomíná hodnotu toho, co v lidském jazyku vyjádřujeme tak malebnými slovy domov a církev. Bůh ať Vám všem žehná!

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

Internetová prezentace je přístupná na adrese beranov.svjakub­.cz.

Autor: admin

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter