Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové stránky o kostele v Malém Beranově

Publikováno: 29.12.2013 v 16:10

V těchto dnech byly spuštěny webové stránky věnované jednomu z kostelů svatojakubské farnosti, kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Na nich si můžete prohlédnout dobové dokumenty, historické i současné fotografie, nebo se začíst do historie našeho nejmladšího kostela.

Úvodní slovo

Historie kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná někdy v době první světové války. Na počátku stál lidský příběh a jeden slib, který pak po roce 1933 dostává mnohem konkrétnější obrysy. A když koncem třicátých let minulého století (1937) Královská kanonie premonstrátů na Strahově kupuje v Malém Beranově pozemek, na kterém je zanedlouho postaven a posvěcen nový kostel (1939), jistě tehdy nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že po těžkých dobách dvacátého století (druhá světová válka a komunistická totalita), na začátku tisíciletí třetího bude toto místo živou součástí farnosti u sv. Jakuba a místem setkávání a úcty k Bohu pro společenství křesťanů všech generací, a tedy místem krásným duchovně i lidsky.

Jsem proto rád, že byly spuštěny stránky mapující vznik, dějiny i přítomnost jedné části naší farnosti, vlastně té nejmladší. Děkuji jejich tvůrcům. Všem návštěvníkům, farníkům, rodákům i ostatním pak přeji, ať jim kostel v Malém Beranově vždy připomíná hodnotu toho, co v lidském jazyku vyjádřujeme tak malebnými slovy domov a církev. Bůh ať Vám všem žehná!

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

Internetová prezentace je přístupná na adrese beranov.svjakub­.cz.

Autor: admin

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter