Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové stránky o kostele v Malém Beranově

Publikováno: 29.12.2013 v 16:10

V těchto dnech byly spuštěny webové stránky věnované jednomu z kostelů svatojakubské farnosti, kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Na nich si můžete prohlédnout dobové dokumenty, historické i současné fotografie, nebo se začíst do historie našeho nejmladšího kostela.

Úvodní slovo

Historie kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná někdy v době první světové války. Na počátku stál lidský příběh a jeden slib, který pak po roce 1933 dostává mnohem konkrétnější obrysy. A když koncem třicátých let minulého století (1937) Královská kanonie premonstrátů na Strahově kupuje v Malém Beranově pozemek, na kterém je zanedlouho postaven a posvěcen nový kostel (1939), jistě tehdy nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že po těžkých dobách dvacátého století (druhá světová válka a komunistická totalita), na začátku tisíciletí třetího bude toto místo živou součástí farnosti u sv. Jakuba a místem setkávání a úcty k Bohu pro společenství křesťanů všech generací, a tedy místem krásným duchovně i lidsky.

Jsem proto rád, že byly spuštěny stránky mapující vznik, dějiny i přítomnost jedné části naší farnosti, vlastně té nejmladší. Děkuji jejich tvůrcům. Všem návštěvníkům, farníkům, rodákům i ostatním pak přeji, ať jim kostel v Malém Beranově vždy připomíná hodnotu toho, co v lidském jazyku vyjádřujeme tak malebnými slovy domov a církev. Bůh ať Vám všem žehná!

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

Internetová prezentace je přístupná na adrese beranov.svjakub­.cz.

Autor: admin

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter