Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Vatican news

Katolický týdeník

RC Monitor

Nové stránky o kostele v Malém Beranově

Publikováno: 29.12.2013 v 16:10

V těchto dnech byly spuštěny webové stránky věnované jednomu z kostelů svatojakubské farnosti, kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Na nich si můžete prohlédnout dobové dokumenty, historické i současné fotografie, nebo se začíst do historie našeho nejmladšího kostela.

Úvodní slovo

Historie kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova začíná někdy v době první světové války. Na počátku stál lidský příběh a jeden slib, který pak po roce 1933 dostává mnohem konkrétnější obrysy. A když koncem třicátých let minulého století (1937) Královská kanonie premonstrátů na Strahově kupuje v Malém Beranově pozemek, na kterém je zanedlouho postaven a posvěcen nový kostel (1939), jistě tehdy nikdo ani zdaleka nemohl tušit, že po těžkých dobách dvacátého století (druhá světová válka a komunistická totalita), na začátku tisíciletí třetího bude toto místo živou součástí farnosti u sv. Jakuba a místem setkávání a úcty k Bohu pro společenství křesťanů všech generací, a tedy místem krásným duchovně i lidsky.

Jsem proto rád, že byly spuštěny stránky mapující vznik, dějiny i přítomnost jedné části naší farnosti, vlastně té nejmladší. Děkuji jejich tvůrcům. Všem návštěvníkům, farníkům, rodákům i ostatním pak přeji, ať jim kostel v Malém Beranově vždy připomíná hodnotu toho, co v lidském jazyku vyjádřujeme tak malebnými slovy domov a církev. Bůh ať Vám všem žehná!

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář

Internetová prezentace je přístupná na adrese beranov.svjakub­.cz.

Autor: admin

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

7.5.2018
Na webu byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé spodní části stránky.

13.3.2018
Přehled velikonočních bohoslužeb najdete v menu "Bohoslužby > VELIKONOCE 2018".

10.3.2018
Info pro ministranty k velikonoční liturgii 2018 v menu "Farní aktivity > Ministranti".

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter