Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.
Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.

Aktuality

Poklady brněnské diecéze

Od 1. června do 31. října 2017 bude v naší diecézi probíhat poznávací hra pro děti i dospělé „Poklady brněnské diecéze“. Cílem hry je poznat „poklady“ diecéze, tzn. poutní místa, kostely a další zajímavosti. V diecézi je pro tuto hru vybráno 61 pokladů – také naše poutní kaple Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Víkend s premonstráty na Strahově - 2. až 5. 7. 2017

Na začátku letních prázdnin, od neděle 2. do středy 5. července 2017, se uskuteční ve Strahovském klášteře v Praze „víkend s premonstráty“. Akce je určena pro kluky od 15 let a očekávat lze duchovní program, pohled do života v klášteře i návštěvu zajímavých míst.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Poutě v kostelech svatojakubské farnosti v roce 2017

Přehled slavení patrocinia kostelů ve svatojakubské farnosti. Řazeno chronologicky – dle slavení během roku.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po slavnosti Nejsvětější Trojice

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Nejsvětější Trojice A
(od 11. do 18. 6. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Biřmování v naší farnosti - 11. 6. 2017

V neděli 11. června 2017 při mši svaté v 10.00 v kostele sv. Jakuba přijmou svátost biřmování ti, kteří se připravovali v letošním školním roce. Hlavním celebrantem bohoslužby a udělovatelem svátosti biřmování bude Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský. Upozorňujeme na pozměněný pořad bohoslužeb v tuto neděli.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Noc kostelů ve farnosti

V pátek 9. června 2017 se naše farnost po osmý krát připojí k akci „Noc kostelů“. Tentokrát v kostele sv. Ignáce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého A
(od 4. do 11. 6. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svěcení a sliby ve Strahovském klášteře

Královská kanonie premonstrátů na Strahově s radostí oznamuje

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Slavnost sv. Norberta - 6. 6. 2017

V úterý 6. června 2017 si připomeneme zakladatele řádu premonstrátů, sv. Norberta. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba Většího. (Večerní bohoslužba není).

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Týden po 7. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 7. neděli velikonoční A
(od 28. 5. do 4. 6. 2017)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 1329   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...