Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

Připomeneme si výročí posvěcení kostela v Malém Beranově

V neděli 7. října 2018 si v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 připomeneme 79. výročí posvěcení místního kostela.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Papež vyhlašuje zvláštní úmysl modlitby na říjen: za jednotu církve proti ďáblovým útokům

Vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu „Pod ochranu Tvou“ a modlitbu „Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji“.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 26.neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 26. neděli v mezidobí B
(od 30. 9. do 7. 10. 2018)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní mše svatá v Hybrálci ke cti sv. Václava - 29. 9. 2018

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, připadá v kalendáři na 28. září. V letošním roce je to pátek. V naší farnosti slavíme v sobotu po slavnosti poutní mši svatou v kapli sv. Václava v Hybrálci.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 25. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 25. neděli v mezidobí B
(od 23. do 30. 9. 2018)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 24. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 24. neděli v mezidobí B
(od 16. do 23. 9. 2018)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Pouť u jihlavské Piety v kostele sv. Jakuba - 15. 9. 2018

V sobotu 15. září 2018 je v naší farnosti slavnost patrocinia mariánské kaple u kostela sv. Jakuba. Poutní mše svatá u oltáře Panny Marie Bolestné se sousoším Piety z roku 1330, bude slavena ráno v 8.00 hod. Srdečně vás zveme.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Benedikce 71. strahovského opata Daniela v archivu TV NOE

Záznam bohoslužby ze Strahovského kláštera v Praze.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Týden po 23. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 23. neděli v mezidobí B
(od 9. do 16. 9. 2018)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Školní rok začal u sv. Jakuba mší svatou s požehnáním školních aktovek

V úterý 4. září 2018 večer v 18 hodin proběhla v kostele sv. Jakuba mše svatá zvláště pro žáky, při které obdrželi požehnání do nového školního roku 2018/19 společně s požehnáním školních tašek a pomůcek.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 1400   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter