Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

Týden po 6. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 6. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 5. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 5. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Interiér kaple Bolestné Panny Marie je možné shlédnout

Interiér kaple Bolestné Panny Marie u kostela sv. Jakuba je možné shlédnout v letní sezoně denně přes mříž bočního vchodu (z Jakubského náměstí). Více najdete v textu…

Autor: P.Božik, L.Šturc, H.Kuchařová | Pokračování článku...

Kaple s Pietou v kostele sv. Ignáce zpřístupněna

Kaple s gotickou Pietou v kostele sv. Ignáce je přístupná k modlitbě nebo k prohlídce vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Více najdete v textu…

Autor: Libor Šturc, Petr Božik | Pokračování článku...

Týden po 4. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Znáš Benedikta XVI.?

Skupina studentů z Colegio Mayor Mendaur de la Universidad de Navarra (z Grand College Mendaur Univerzity v Navaře) ve Španělsku, natočila asi 5 minutové video ve stylu „stop-motion“, přibližující osobnost papeže Benedikta XVI. zajímavým a netradičním způsobem.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 3. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 3. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Zemřel Tomáš kardinál Špidlík

Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík, SJ, byl český katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál. Kardinálem ho jmenoval papež Jan Pavel II. v roce 2003. Po delší nemoci skonal večer v pátek 16.4. v Říme v okruhu svých přátel a spolupracovníků. Dožil se 90 let.
Pohřeb kardinála Špidlíka bude v úterý 20. dubna 2010 v 11:30 hodin v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat TV NOE. V repríze téhož dne večer ve 20:50 hodin.

Autor: Ladislav Palán | Pokračování článku...

Vigílie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 3. 4. 2010

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největším vrcholem nejen samotných Velikonoc, ale i celého roku – Pán Ježíš vstal z mrtvých, proto se i celá naše farnost v předvečer toho nejdůležitějšího svátku sešla v kostele sv. Ignáce, aby slavila vigilii. Během noci do společenství křesťanů vstoupilo i sedm mladých lidí, kteří byli pokřtěni a zároveň obdrželi i svátost biřmování a poprvé přijali eucharistii.

Autor: Láďa a Kuba | Pokračování článku...

Brigáda ve farní budově - 29. a 30. 3. 2010

Dva dny probíhala brigáda s velkou pomocí části mládeže, která nám pomohla po školních povinnostech a před blížícími se svátky.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1431-1434 z celkem 1434   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter