Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 05/2017 až 08/2019. Kostel a mariánská kaple jsou otevřeny v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Průběh rekonstrukce můžete sledovat přes link ZDE.

Aktuality

Týden po 2. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli postní C
(od 17. do 24. 3. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 1. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli postní C
(od 10. do 17. 3. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

´Postní almužna´ během postní doby

V letošní postní době se děti (i rodiny) v naší farnosti mohou opět zapojit do „Postní almužny“ skrze Oblastní charitu Jihlava.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Střecha kostela sv. Jakuba získala vavřín vítěze

Realizace střechy našeho kostela sv. Jakuba získala 1. místo v kategorii “Historické stavby“ v soutěži TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Postní snažení pro děti při nedělní liturgii

Snažení pro děti o nedělích postní doby bude ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Jednak ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 8. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 8. neděli v mezidobí C
(od 3. do 10. 3. 2019)
a informace k postní době ve farnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Příležitost k modlitbě Křížové cesty

V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace. V kostelech se věřící mají možnost modlit společně Křížovou cestu. V naší farnosti letos dle uvedených informací.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

2/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (89) z etapy 2019 – pokrývačské práce nad hlavní lodí, doprava trámů pro mezivěží, tesařské práce, stavba přístřešku pro opravy západní valby, pokračování stavby vnitřního lešení, práce nad jižním schodištěm a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Popeleční středou 6. 3. začíná doba postní

Ve středu 6. března 2019 začíná letošní doba postní. Liturgie postní doby připravuje věřící připomínáním vlastního křtu a pokáním na slavení Velikonoc.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Malý průvodce postní dobou 2019

Tato malá publikace opět nabízí farníkům krátká rozjímání k jednotlivým nedělím a myšlenky pro každý všední den postní doby.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 21-30 z celkem 1450   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter