Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 05/2017 až 08/2019. Kostel a mariánská kaple jsou otevřeny v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Mimo projekt opravy krovu a střechy probíhají ve věži z vlastních prostředků kanonie práce před otevřením, které je plánováno na začátku turistické sezony od 04/2020. Průběh rekonstrukce můžete sledovat přes link ZDE.

Aktuality

Slavnost Těla a Krve Páně - 20. 6. 2019

Ve čtvrtek 20. června 2019 je slavnost Těla a Krve Páně, lidově nazývaná „Boží Tělo“. Mše svatá ranní v 8.00 je v kostele sv. Jakuba s eucharistickým požehnáním. Mše svatá večerní je v 17.00 v kostele Matky Boží s eucharistickým průvodem.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mše svatá pro děti ke konci školního roku s požehnáním na prázdniny - 18. 6. 2019

Blíží se opět konec školního roku. Ke mši svaté určené zvláště pro děti s požehnáním pro prázdninový čas zveme děti, rodiče i staré rodiče, v úterý 18. června 2019 již v 17.00 (o hodinu dříve než obvykle) do farního kos­tela sv. Jakuba. Po skončení mše svaté bude pak v areálu řeholního domu a fary setkání s opékáním.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Návštěva společnosti TONDACH Hranice

V rámci probíhající realizace projektu „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“ jsme začátkem června navštívili společnost TONDACH Česká republika s.r.o. v Hranicích, která je součástí skupiny Wienerberger.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Lokální opravy na kostele sv. Jana Křtitele - červen 2019

Kostel sv. Jana Křtitele v jihlavské lokalitě Jánský kopec je dlouhodobě ničen vandaly. Komplexní obnova nátěru fasády vzhledem k frekvenci ničení za posledních jedenáct let postrádá smysl. Před letošní poutní mší svatou nechala farnost (opět) lokálně opravit všechna posprejovaná místa fasády a některých dveří.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Farní ohlášky pro týden po slavnosti Seslání Ducha Svatého C
(od 9. do 16. 6. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vitríny expozice pro severní věž kostela sv. Jakuba - červen 2019

V severní věži farního kostela pokračují další přípravné práce před plánovaným otevřením v příštím roce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Proběhla měření u zvonu v jižní věži kostela sv. Jakuba - červen 2019

Ve středu 5. června 2019 probíhala u zvonu Zuzana v jižní věži kostela sv. Jakuba další činnost související s přípravou projektu celkové opravy zvonové stolice, který má být dokončen v listopadu letošního roku.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

5/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (50) z etapy 2019 – tesařské práce v mezivěží, demontáž lešení jižní strany lodě a související činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svatý Norbert - 6. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. června 2019 si v liturgickém kalendáři církve připomínáme zakladatele řádu premonstrátů a arcibiskupa v Magdeburku, sv. Norberta z Xanten. V naší farnosti při mši svaté slavené v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba (večerní bohoslužba není). V Praze na Strahově je v tento den slavnost, mši svatou v 18.00 celebruje arcibiskup pražský a primas český.

Autor: OPraem Jihlava | Pokračování článku...

Týden po 7. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 7. neděli velikonoční C
(od 2. do 9. 6. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 21-30 z celkem 1450   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter