Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

Týden po 8. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 8. neděli v mezidobí C
(od 3. do 10. 3. 2019)
a informace k postní době ve farnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Příležitost k modlitbě Křížové cesty

V postní době nebývá obvyklá čtvrteční adorace. V kostelech se věřící mají možnost modlit společně Křížovou cestu. V naší farnosti letos dle uvedených informací.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

2/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (89) z etapy 2019 – pokrývačské práce nad hlavní lodí, doprava trámů pro mezivěží, tesařské práce, stavba přístřešku pro opravy západní valby, pokračování stavby vnitřního lešení, práce nad jižním schodištěm a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Popeleční středou 6. 3. začíná doba postní

Ve středu 6. března 2019 začíná letošní doba postní. Liturgie postní doby připravuje věřící připomínáním vlastního křtu a pokáním na slavení Velikonoc.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Malý průvodce postní dobou 2019

Tato malá publikace opět nabízí farníkům krátká rozjímání k jednotlivým nedělím a myšlenky pro každý všední den postní doby.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 7. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 7. neděli v mezidobí C
(od 24. 2. do 3. 3. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Obnova osvětlení v severní věži kostela sv. Jakuba – únor 2019

V prvním čtvrtletí letošního roku 2019 probíhají v severní vyhlídkové věži kostela sv. Jakuba Většího elektroinstalač­ní práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 6. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 6. neděli v mezidobí C
(od 17. do 24. 2. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Ohlédnutí za dalším večerem pro mladé...

…v podobě několika fotografií. Zúčastnili se mladí z Jihlavy a okolí v rámci jihlavského děkanátu.

Autor: P. Hyacint | Pokračování článku...

Večer pro mladé 15. 2. 2019 - téma: Jak mluvit s druhými o Bohu?

Stejně jako v loňském roce je připraven i letos Večer pro mladé lidi z Jihlavy a okolí. Nyní na téma: Jak mluvit s druhými o Bohu? (A má to vůbec smysl?)

Autor: P. Hyacint | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 1466   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter