Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

Informace k obnově kostela sv. Jakuba - červen 2010

Několik informací a aktualizovaných fotografií z prací souvisejících s probíhající obnovou farního kostela:

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Seewand Klettersteig - červen 2010

Po dlouhé zimě v Jihlavě jsme se v komunitě těšili na začátek léta, protože s ním obvykle přichází příhodný čas pro „hory“. Sezonu jsme začali známou Seewand Klettersteig u Hallstattu, tentokrát jsme to pojali jako oddychovou akci naší komunity.

Autor: Jeroným, Petr | Pokračování článku...

Pozvání do Brna - 24. 6. 2010

Biskupství brněnské pořádá dne 24. 6. 2010 slavnostní odpoledne při příležitosti 90. výročí narození služebníka Božího Jana Buly.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Týden po 12. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 12. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Týden po 11. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 11. neděli v mezidobí C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Zpívání a Dílna pro děti - každý čtvrtek na faře

Pozvání pro ty nejmenší z farnosti a jejich maminky. Dílnička pro děti nebo Zpívání je (střídavě) každý čtvrtek od 10:00 do 11:00 na faře u sv. Jakuba. Během oprav 1.NP fary jsme dočasně ve farním sálu, vstup je z Jakubského náměstí. Více…

Autor: Veronika Švorčíková, P. Petr | Pokračování článku...

Ohlédnutí za Nocí kostelů

28. května 2010 proběhla v Jihlavě „Noc kostelů“. Chrám svatého Ignáce se od 16 do 24 hodin otevřel veřejnosti. Kolemjdoucí se v kostele prostřednictvím rozhovoru, četby, hudby a divadla setkali s křesťanstvím. Podívali se, co se běžně v chrámu děje, a jak sakrální prostor vypadá.

Autor: J.Kodet, Foto:P. Zacha,J.Göth | Pokračování článku...

Krádež svodů na kostele sv. Jana Křtitele

Kostelík sv. Jana Křtitele se stal opět terčem vandalismu. Byly ukradeny některé dešťové svody a ty, které ukradeny nebyly (protože nejsou měděné), byly alespoň poničeny a poškozeny. Skutečnost byla nahlášena Policii ČR.

Autor: P. Petr, D. Novák | Pokračování článku...

Týden po slavnosti sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu

Farní ohlášky pro týden po slavnosti sv. Norberta, biskupa, zakladatele premonstrátského řádu C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Malý průvodce farností

V těchto dnech byla vydána tiskem „skládačka“ s názvem „Malý průvodce farností“. Obsahuje stručné informace o farnosti, o našich kostelech a o životě farnosti dnes.

Autor: P.Petr, P.Mikuláš, P.Jeroným | Pokračování článku...

Záznamů: 1461-1466 z celkem 1466   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter