Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 05/2017 až 08/2019. Kostel a mariánská kaple jsou otevřeny v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Mimo projekt opravy krovu a střechy probíhají ve věži z vlastních prostředků kanonie práce před otevřením, které je plánováno na začátku turistické sezony od 04/2020. Průběh rekonstrukce můžete sledovat přes link ZDE.

Aktuality

Interiér kaple Bolestné Panny Marie je možné shlédnout

Interiér kaple Bolestné Panny Marie u kostela sv. Jakuba je možné shlédnout v letní sezoně denně přes mříž bočního vchodu (z Jakubského náměstí). Více najdete v textu…

Autor: P.Božik, L.Šturc, H.Kuchařová | Pokračování článku...

Kaple s Pietou v kostele sv. Ignáce zpřístupněna

Kaple s gotickou Pietou v kostele sv. Ignáce je přístupná k modlitbě nebo k prohlídce vždy v době otevření kostela, tj. půl hodiny před každou bohoslužbou a po bohoslužbě až do uzamčení. Více najdete v textu…

Autor: Libor Šturc, Petr Božik | Pokračování článku...

Týden po 4. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 4. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Znáš Benedikta XVI.?

Skupina studentů z Colegio Mayor Mendaur de la Universidad de Navarra (z Grand College Mendaur Univerzity v Navaře) ve Španělsku, natočila asi 5 minutové video ve stylu „stop-motion“, přibližující osobnost papeže Benedikta XVI. zajímavým a netradičním způsobem.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 3. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 3. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Zemřel Tomáš kardinál Špidlík

Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík, SJ, byl český katolický teolog, kněz, jezuita a kardinál. Kardinálem ho jmenoval papež Jan Pavel II. v roce 2003. Po delší nemoci skonal večer v pátek 16.4. v Říme v okruhu svých přátel a spolupracovníků. Dožil se 90 let.
Pohřeb kardinála Špidlíka bude v úterý 20. dubna 2010 v 11:30 hodin v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat TV NOE. V repríze téhož dne večer ve 20:50 hodin.

Autor: Ladislav Palán | Pokračování článku...

Vigílie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 3. 4. 2010

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně je největším vrcholem nejen samotných Velikonoc, ale i celého roku – Pán Ježíš vstal z mrtvých, proto se i celá naše farnost v předvečer toho nejdůležitějšího svátku sešla v kostele sv. Ignáce, aby slavila vigilii. Během noci do společenství křesťanů vstoupilo i sedm mladých lidí, kteří byli pokřtěni a zároveň obdrželi i svátost biřmování a poprvé přijali eucharistii.

Autor: Láďa a Kuba | Pokračování článku...

Brigáda ve farní budově - 29. a 30. 3. 2010

Dva dny probíhala brigáda s velkou pomocí části mládeže, která nám pomohla po školních povinnostech a před blížícími se svátky.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli velikonoční

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli velikonoční C 2010

Autor: P. Petr. farář | Pokračování článku...

Fotografie ze setkání mládeže s biskupem Vojtěchem - 27. 3. 2010

V sobotu 27. 3. proběhlo v Brně na Petrově tradiční setkání mládeže s biskupem naší diecéze Vojtěchem.

Autor: P. Petr, Martin Jirka | Pokračování článku...

Záznamů: 1511-1510 z celkem 1510   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter