Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

1/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (54) z etapy 2019 – pokrývačské práce nad hlavní lodí a v mezivěží, tesařské práce, stavba vnitřního lešení a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zimní mini škola liturgiky 9. 2. 2019 ve Strahovském klášteře

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově pořádá „Zimní mini školu liturgiky“. Uskuteční se v sobotu 9. února 2019 v prostorách Strahovského kláštera.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svatoblažejské požehnání - 3. 2. 2019

Památka sv. Blažeje letos připadá na neděli 3. února. Svatoblažejské požehnání budeme udělovat hromadně v závěru každé mše svaté.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Hromnice - 2. 2. 2019

V sobotu 2. února 2019 je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově nazývaný Hromnice. Bohoslužba v naší farnosti se koná v obvyklém čase v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 3. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 3. neděli v mezidobí C
(od 27. 1. do 3. 2. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Smuteční oznámení, informace k pohřbu, autobus

Ve středu 23. ledna 2019 odešel k Pánu ve věku 73 let náš spolubratr, kněz strahovské kanonie a bývalý jihlavský farář P. Dominik Josef Doubrava, O.Praem. Prosíme o modlitbu za něho.
Requiescat in pace!

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Nový generální vikář brněnské diecéze

4. února 2019 bude uveden do úřadu nového generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli v mezidobí C
(od 20. do 27. 1. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po svátku Křtu Páně

Farní ohlášky pro týden po svátku Křtu Páně C
(od 13. do 20. 1. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Burundi - skrytá perla Afriky

Ve středu 9. ledna 2018 se v 18.00 uskuteční vyprávění Marie Misařové o půlročních misiích v komunitě Chemin Neuf v africkém Burundi.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 1588   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter