Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2014

Děkovná bohoslužba v poslední den v roce - 31. 12. 2014

Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku nového se koná ve středu 31. prosince v 15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Bohoslužba bude zakončena eucharistickým požehnáním a chvalozpěvem Te Deum.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční přání

Vánoční přání všem přátelům, spolupracovníkům a dobrodincům.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014 - 2015

Přehled hlavních vánočních bohoslužeb ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a ve farnostech Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Betlémské světlo

I letos budou skauti a skautky roznášet betlémské světlo, které si můžete převzít a odnést do svých domovů. Možnost převzít světlo bude v naší farnosti na Štědrý den, ve středu 24. prosince 2014, v předsíni farního kostela sv. Jakuba Většího v čase od 8.30 do 11 hodin.

Autor: Ludmila Mičánová | Pokračování článku...

Adventní roráty v mariánské kapli u kostela sv. Jakuba

Sobotní ranní mše svaté jsou v letošním adventu slaveny v kapli Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba jako roráty. Tento název pochází z latinského zpěvu „Rorate coeli de super“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. a doprovázejí je typické české liturgické zpěvy.

Autor: Magdalena Kodetová | Pokračování článku...

Modlitební setkání "Fire" v Jihlavě - 20. 12. 2014

Tuto sobotu 20. prosince se ve farnosti u kostela Matky Boží koná setkání organizované pod záštitou Školy křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu Matky církve, formačního hnutí, které nyní působí v Ostravě a Brně.

Autor: Hana Čejková | Pokračování článku...

Výstava Speculum mundi - Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově

Královská kanonie premonstrátů na Strahově Vás srdečně zve k návštěvě výstavy „Speculum Mundi – Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově“, která se koná od 4. prosince 2014 do 26. dubna 2015 v Arcidi­ecézním muzeu Olomouc.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vzpomínka na zemřelé děti "Zapalme svíčku" - 14. 12. 2014

Na třetí adventní neděli 14. prosince 2014 se v 18 hodin v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba bude konat vzpomínka a modlitba za zemřelé děti „Zapalme svíčku“.

Autor: Monika Marešová, P. Petr | Pokračování článku...

Adventní duchovní obnova pro farnost - 13. 12. 2014

I v letošním roce bude v adventu příležitost k zamyšlení při duchovní obnově, tentokrát v sobotu 13. prosince 2014 ve 14 hodin ve farním sálu. Zamyšlení povede P. Petr Balát, administrátor ve farnostech Brtnice a Střížov u Jihlavy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Žehnání nového hasičského zásahového vozidla - 12. 12. 2014

V pátek 12. prosince 2014 se v 16 hodin uskuteční slavnostní přivítání a žehnání nového zásahového vozidla SDH Bedřichov (Tatra 815 CAS-20). Srdečně zveme.

Autor: SDH Bedřichov, P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 108   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter