Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2014

Děkovná bohoslužba v poslední den v roce - 31. 12. 2014

Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku nového se koná ve středu 31. prosince v 15 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Bohoslužba bude zakončena eucharistickým požehnáním a chvalozpěvem Te Deum.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční přání

Vánoční přání všem přátelům, spolupracovníkům a dobrodincům.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2014 - 2015

Přehled hlavních vánočních bohoslužeb ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a ve farnostech Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Betlémské světlo

I letos budou skauti a skautky roznášet betlémské světlo, které si můžete převzít a odnést do svých domovů. Možnost převzít světlo bude v naší farnosti na Štědrý den, ve středu 24. prosince 2014, v předsíni farního kostela sv. Jakuba Většího v čase od 8.30 do 11 hodin.

Autor: Ludmila Mičánová | Pokračování článku...

Adventní roráty v mariánské kapli u kostela sv. Jakuba

Sobotní ranní mše svaté jsou v letošním adventu slaveny v kapli Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba jako roráty. Tento název pochází z latinského zpěvu „Rorate coeli de super“ (Rosu dejte, nebesa, shůry). Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. a doprovázejí je typické české liturgické zpěvy.

Autor: Magdalena Kodetová | Pokračování článku...

Modlitební setkání "Fire" v Jihlavě - 20. 12. 2014

Tuto sobotu 20. prosince se ve farnosti u kostela Matky Boží koná setkání organizované pod záštitou Školy křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu Matky církve, formačního hnutí, které nyní působí v Ostravě a Brně.

Autor: Hana Čejková | Pokračování článku...

Výstava Speculum mundi - Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově

Královská kanonie premonstrátů na Strahově Vás srdečně zve k návštěvě výstavy „Speculum Mundi – Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově“, která se koná od 4. prosince 2014 do 26. dubna 2015 v Arcidi­ecézním muzeu Olomouc.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vzpomínka na zemřelé děti "Zapalme svíčku" - 14. 12. 2014

Na třetí adventní neděli 14. prosince 2014 se v 18 hodin v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba bude konat vzpomínka a modlitba za zemřelé děti „Zapalme svíčku“.

Autor: Monika Marešová, P. Petr | Pokračování článku...

Adventní duchovní obnova pro farnost - 13. 12. 2014

I v letošním roce bude v adventu příležitost k zamyšlení při duchovní obnově, tentokrát v sobotu 13. prosince 2014 ve 14 hodin ve farním sálu. Zamyšlení povede P. Petr Balát, administrátor ve farnostech Brtnice a Střížov u Jihlavy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Žehnání nového hasičského zásahového vozidla - 12. 12. 2014

V pátek 12. prosince 2014 se v 16 hodin uskuteční slavnostní přivítání a žehnání nového zásahového vozidla SDH Bedřichov (Tatra 815 CAS-20). Srdečně zveme.

Autor: SDH Bedřichov, P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 108   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...