Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2014

Návštěva svatého Mikuláše v naší farnosti

Po mši svaté v pátek 5. prosince zavítala do kostela sv. Jakuba nebeská návštěva – průvod andělů se svatým biskupem Mikulášem, na které již netrpělivě čekaly děti z farnosti.

Autor: Barbora Piáčková | Pokračování článku...

Čištění průčelí kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

Začátkem prosince letošního roku proběhly na kostele sv. Ignáce z Loyoly práce spojené s čištěním průčelí objektu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zabezpečení objektu kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

V rámci letošních projektů ve svatojakubské farnosti byla v kostele sv. Ignáce z Loyoly instalována nová elektronická zabezpečovací signalizace.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vyobrazení Desatera na kartuších chórových lavic v kostele sv. Jakuba

V presbytáři jihlavského farního kostela sv. Jakuba se nachází zajímavé zobrazení biblického Desatera, které je vzhledem k svému umístění v sakrálním prostoru u oltáře ukryto farníkům i dalším návštěvníkům, a většina z nich patrně ani neví, že zde toto dílo ukryto je. Také proto stojí za to se tomuto zobrazení blíže věnovat.

Autor: Kristýna Bulínová, P. Petr | Pokračování článku...

Vitrína pro malou expozici v kostele sv. Jakuba - prosinec 2014

V průběhu podzimních měsíců letošního roku vznikala nová vitrína pro malou stálou expozici ve farním kostele sv. Jakuba, ve které bude možné shlédnout několik předmětů majících vztah k historii kostela, k liturgii po staletí konané na tomto místě a k premonstrátskému řádu, s kterým je naše farnost od svého vzniku úzce spjata.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Průvodce adventem 2014 v mobilním zařízení

Brožurku „Průvodce adventem 2014“, kterou připravilo Pastorační středisko brněnské diecéze jako pomůcku nebo inspiraci k prožití adventní doby, jste si mohli do svých rodin pořídit ve všech kostelech naší svatojakubské farnosti o neděli Ježíše Krista Krále. Nyní je k dispozici i do některých mobilních zařízení.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zpěvy a modlitby Taizé - 28. 11. 2014

V pátek 28. listopadu 2014 bezprostředně po večerní mši svaté ve farním kostele sv. Jakuba. Zveme k modlitbě a zamyšlení…

Autor: J. Fialová | Pokračování článku...

Česko rájem hazardu & hazard s Českým státem - 27. 11. 2014

Co je to hazard? Co jste ochotni prohrát? 100 Kč, 1000 Kč, svůj plat, auto, dům, rodinu?

JUDr. Ondřej Závodský, PhD., náměstek ministra financí.
Jihlava, Diod, 27. listopad 2014 v 18 hodin.

Autor: Petr Piáček | Pokračování článku...

Úpravy sociálního vestavku ve farním kostele - listopad 2014

V listopadu 2014 byly v sociálním vestavku kostela sv. Jakuba provedeny práce související s instalováním elektrického zásobníkového ohřívače vody, včetně vnitřního vodovodu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Rodina je živý organismus - 24. 11. 2014

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti v problémech při léčbě závislosti? Droga nebo jiná závislost obvykle nepřepadne rodinu náhle, má to své zákonitosti. Přednáší PhDr. Martin Huk, jihlavský rodák. V pondělí 24. listopadu 2014 od 16 hodin v Centru pro rodinu Vysočina (Chlumova 3).

Autor: CPR Vysočina | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 108   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter