Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Jak podpořit farnost?

Ve zkratce se dá říct, že farnost je částí místní Katolické církve, která žije v každé době konkrétním způsobem v podmínkách současného světa – tak, jako každý jiný. Z toho vyplývá, že nutně musí mít nějaký majetek, aby mohla fungovat, vytvářet zázemí pro rozmanité aktivity např. pro děti, mládež, dospělé nebo seniory. Také se – především o nedělích – schází k bohoslužbám, což je skutečnost dotýkající se její podstaty a smyslu existence. Z toho vyplývá nutnost prostor a dalších skutečností materiálního zázemí. Občas jsou slyšet názory typu „církev bez majetku“. Odpověď je ale uvažujícímu poměrně snadná. Vždycky nějaký měla, každý totiž něco vlastní. Jsou to běžné pozemské poměry a jiná představa je pravděpodobně jen mýtem nebo záměrným zkreslením…

Naše (a Tvoje) svatojakubská farnost má za centrum svého života překrásný gotický farní kostel sv. Jakuba Většího s barokní kaplí Panny Marie Bolestné. V ní se nachází socha Piety znázorňující bolestnou Matku Boží, ke které po staletí i dnes přicházejí věřící i poutníci a předkládají své prosby a modlitby Bohu. Vlivem dějin a dnes i své rozlohy užívá farnost také několik kostelů filiálních – sv. Ignáce z Loyoly (s další překrásnou gotickou Pietou v jedné z bočních kaplí), sv. Jana Křtitele a kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v nedalekém Malém Beranově. Součástí farního života je neodmyslitelně také budova řeholního domu premonstrátů, v níž žije komunita kněží starobylého řádu založeného o Vánocích roku 1121 sv. Norbertem z Xanten. Členové řádu žijí a pracují k dobru lidí v Jihlavě a okolí od vzniku farnosti dodnes. Budova řeholního domu funguje jako důležité zázemí pro činnost farnosti i s přilehlým prostranstvím.

To vše – péče o svěřené, z úcty vůči generacím těch, kteří to s láskou k Bohu vytvořili a nám uchovali, i pro přítomnou službu a uchování generacím budoucím; tak i všechny rozmanité farní aktivity uvnitř i vně života farnosti, v péči a službě člověku – vyžadují nutně i v dnešní společnosti finanční zázemí.

Bez podpory jednotlivců – členů farnosti, jejich rodin a dalších přátel nebo organizací a firem, by to vše k dobru člověka bylo jen těžko možné a uskutečnitelné…

Pokud nás tedy chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo v péči o svěřený majetek, svůj příspěvek můžete kdykoliv zaslat na účet farnosti, číslo účtu: 1465112349 / 0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi vystavíme na požádání.

Na všechny dárce samozřejmě pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter