Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Pomáháme...

Naše farnost u kostela sv. Jakuba se nachází v diecézi brněnské. Jako každá farnost, i ta naše, přispívá dle možností během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo Českou biskupskou konferencí vyhlášené sbírky, například:

 • na bohoslovce, tj. podpora semináře pro studium budoucích kněží,
 • na misie,
 • na charitativní účely,
 • na haléř sv. Petra, tj. aktivity akutní pomoci papeže jménem církve v oblastech celého světa,
 • na potřeby diecéze, děkanátu apod.,
 • na podporu církve ve Svaté zemi,
 • na podporu křesťanských médií, např. televize Noe, rádia Proglas apod.,
 • na biblický apoštolát v naší zemi i v misiích,
 • příp. na další dobrá díla (např. po povodních, pomoc pronásledovaným křesťanům, podpora účastníků Světových dnů mládeže, atd…) dle aktuální situace a potřeby.

Každoročně v lednu podporujeme také tradiční tříkrálovou sbírku, do které lze přispět koledníkům Charity ČR v závěru nedělních bohoslužeb ve všech kostelech v rámci svatojakubské farnosti (vždy kolem slavnosti Zjevení Páně 6. 1.) nebo konáním charitativního tříkrálového koncertu Základní umělecké školy Jihlava v našem hlavním kostele sv. Jakuba Většího. Také ve farnosti konáme akci Misijní koláč, jejíž celý výnos pak putuje na podporu Papežského misijního díla a akci Postní almužna, jejíž celý výnos Církev používá na pomoc potřebným přes svoji Charitu.

Jako místní církev (tzn. farnost) pak od roku 2012 podporujeme každoročně také jedno konkrétní dobré dílo, dle výběru a po konzultaci faráře s pastorační radou. Přispět na něj je možné celoročně do kasičky označené konkrétním úmyslem, která se nachází v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce. Příspěvek je pak odeslán obvykle v průběhu ledna nového roku.

Doposud jsme takto podpořili:

 • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
 • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
 • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Aktuální úmysl:

 • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava

Děkuji všem za každoroční spolupráci na životě svatojakubské farnosti, církve a jakémkoliv dobrém díle…

farář P. Petr

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...