Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Pomáháme...

Naše farnost u kostela sv. Jakuba se nachází v diecézi brněnské. Jako každá farnost, i ta naše, přispívá dle možností během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo Českou biskupskou konferencí vyhlášené sbírky, například:

 • na bohoslovce, tj. podpora semináře pro studium budoucích kněží,
 • na misie,
 • na charitativní účely,
 • na haléř sv. Petra, tj. aktivity akutní pomoci papeže jménem církve v oblastech celého světa,
 • na potřeby diecéze, děkanátu apod.,
 • na podporu církve ve Svaté zemi,
 • na podporu křesťanských médií, např. televize Noe, rádia Proglas apod.,
 • na biblický apoštolát v naší zemi i v misiích,
 • příp. na další dobrá díla (např. po povodních, pomoc pronásledovaným křesťanům, podpora účastníků Světových dnů mládeže, atd…) dle aktuální situace a potřeby.

Každoročně v lednu podporujeme také tradiční tříkrálovou sbírku, do které lze přispět koledníkům Charity ČR v závěru nedělních bohoslužeb ve všech kostelech v rámci svatojakubské farnosti (vždy kolem slavnosti Zjevení Páně 6. 1.) nebo konáním charitativního tříkrálového koncertu Základní umělecké školy Jihlava v našem hlavním kostele sv. Jakuba Většího. Také ve farnosti konáme akci Misijní koláč, jejíž celý výnos pak putuje na podporu Papežského misijního díla a akci Postní almužna, jejíž celý výnos Církev používá na pomoc potřebným přes svoji Charitu.

Jako místní církev (tzn. farnost) pak od roku 2012 podporujeme každoročně také jedno konkrétní dobré dílo, dle rozhodnutí faráře po vyslechnutí názorů pastoračního týmu. Přispět na něj je možné celoročně do kasičky označené konkrétním úmyslem, která se nachází v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce. Příspěvek je pak odeslán obvykle v průběhu ledna nového roku.

Doposud jsme takto podpořili:

 • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
 • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
 • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
 • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava

Aktuální úmysl:

 • 2018 – Klášter sester premonstrátek v Doksanech

V novém úmyslu chceme podpořit kontemplativní klášter, kde se zvláště modlí za nastávající matky, nenarozené děti a bezdětné manžele. Tam zasílané prosby o modlitbu a informace o vyslyšených modlitbách svědčí o dobrém díle. Bližší informace o klášteře najdete na webu www.klasterdoksany.cz a zvláště pak zde www.klasterdoksany.cz/…tbyzavas.htm, kde se můžete také na sestry se svými prosbami o modlitbu obrátit.

Děkuji všem za každoroční spolupráci na životě svatojakubské farnosti, církve a jakémkoliv dobrém díle…

farář P. Petr

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter