Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Pomáháme...

Naše farnost u kostela sv. Jakuba se nachází v diecézi brněnské. Jako každá farnost, i ta naše, přispívá dle možností během roku na různé potřeby v rámci vlastní diecéze a Katolické církve v naší zemi, na různá dobrá díla a také na aktuální či pravidelné potřeby církve ve světě a v misiích. Slouží k tomu diecézním biskupem nebo Českou biskupskou konferencí vyhlášené sbírky, například:

 • na bohoslovce, tj. podpora semináře pro studium budoucích kněží,
 • na misie,
 • na charitativní účely,
 • na haléř sv. Petra, tj. aktivity akutní pomoci papeže jménem církve v oblastech celého světa,
 • na potřeby diecéze, děkanátu apod.,
 • na podporu církve ve Svaté zemi,
 • na podporu křesťanských médií, např. televize Noe, rádia Proglas apod.,
 • na biblický apoštolát v naší zemi i v misiích,
 • příp. na další dobrá díla (např. po povodních, pomoc pronásledovaným křesťanům, podpora účastníků Světových dnů mládeže, atd…) dle aktuální situace a potřeby.

Každoročně v lednu podporujeme také tradiční tříkrálovou sbírku, do které lze přispět koledníkům Charity ČR v závěru nedělních bohoslužeb ve všech kostelech v rámci svatojakubské farnosti (vždy kolem slavnosti Zjevení Páně 6. 1.) nebo konáním charitativního tříkrálového koncertu Základní umělecké školy Jihlava v našem hlavním kostele sv. Jakuba Většího. Také ve farnosti konáme akci Misijní koláč, jejíž celý výnos pak putuje na podporu Papežského misijního díla a akci Postní almužna, jejíž celý výnos Církev používá na pomoc potřebným přes svoji Charitu.

Jako místní církev (tzn. farnost) pak od roku 2012 podporujeme každoročně také jedno konkrétní dobré dílo, dle rozhodnutí faráře po vyslechnutí názorů pastoračního týmu. Přispět na něj je možné celoročně do kasičky označené konkrétním úmyslem, která se nachází v kapli Panny Marie Bolestné ve farním kostele sv. Jakuba nebo v kostele sv. Ignáce. Příspěvek je pak odeslán obvykle v průběhu ledna nového roku.

Doposud jsme takto podpořili:

 • 2012 – ODN a stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
 • 2013 – Cesta 121, o.s., pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi
 • 2014 – Oddělení Paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • 2015 – Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
 • 2016 – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
 • 2017 – Stanice Paliativní péče Nemocnice Jihlava
 • 2018 – Klášter sester premonstrátek v Doksanech

Aktuální úmysl:

 • 2019 – Klášter sester trapistek Naší Paní nad Vltavou v Poličanech


Děkuji všem za každoroční spolupráci na životě svatojakubské farnosti, církve a jakémkoliv dobrém díle…

farář P. Petr

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter