Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2015

Restaurátorský průzkum v prostorách kostela sv. Jakuba - prosinec 2015

Koncem měsíce listopadu a začátkem prosince letošního roku probíhal v kostele sv. Jakuba Většího restaurátorský průzkum.

Autor: J. Stefan, P. Petr | Pokračování článku...

Informace pro čas adventní v naší farnosti

Doba adventní začíná liturgií 1. adventní neděle, která v roce 2015 připadne na neděli 29. listopadu. Advent pak končí 24. prosince, kdy Církev již v podvečer a v noci slaví bohoslužby slavnosti Narození Páně, kterou si každoročně připomínáme 25. prosince. Zde najdete několik informací k prožití adventního času s naší farností…

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Výběrové řízení - finanční účetní pro děkanství, s pracovištěm ve Stonařově

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení místa „finanční účetní“ děkanství jihlavského s pracovištěm ve Stonařově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oprava komínových těles fary a instalace kamen - prosinec 2015

Koncem roku proběhla nutná oprava komínových těles a instalace kachlových kamen v budově fary.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Ohlédnutí za výletem pro ministranty

V měsíci listopadu se konal výlet pro ministranty – k sv. Norbertovi, do Strahovského kláštera a Prahy.

Autor: Tomáš Štambera | Pokračování článku...

Obnova portálu dveří severní věže kostela sv. Jakuba - listopad 2015

V měsíci listopadu letošního roku proběhla plánovaná oprava kamenného portálu u vstupu do podvěží severní věže kostela sv. Jakuba Většího.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Obnova vstupních dveří a oken sakristie kostela N. Srdce Ježíšova - listopad 2015

V letošním roce jsme, v souladu s plánem oprav a údržby objektů a areálů ve farnosti, přistoupili k dalším pracím spojených s obnovou kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Setkání na faře o slavnosti Ježíše Krista Krále - 22. 11. 2015

V poslední neděli církevního roku na slavnost Ježíše Krista Krále, která je letos v neděli 22. listopadu, se bude konat v prostorách fary u sv. Jakuba odpoledne od 15.00 „církevní silvestr“.

Autor: Barbora Piáčková | Pokračování článku...

K tzv. uzdravování rodových kořenů

„Z hlediska katolické nauky je však nepřijatelné … předpokládat nějaké duchovní zlo pocházející z minulosti už nežijících, ale nám blízkých osob, a odstranitelné nějakou modlitbou druhé osoby.“ Překlad doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference „O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii“.

Autor: P. Petr, TS ČBK | Pokračování článku...

Výlet s ministranty - 21. 11. 2015

V sobotu 21. listopadu se uskuteční výlet ministrantů. Cílem bude Praha. Program bude bohatý – navštívíme Strahovský klášter, knihovnu kláštera, pomodlíme se v kapli u hrobu sv. Norberta, oběd v pizzerii, návštěva technického muzea.

Autor: P. Christian | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 118   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter