Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2015

Návrat k zajímavé přednášce Benedikta XVI. v Řezně

V západním světě převažuje mínění, že pouze pozitivistický rozum a z něho odvozené formy filozofie jsou univerzální. Hluboce náboženské kultury světa však vidí právě v tomto vylučování božství z univerzálnosti rozumu útok na jejich nejniternější přesvědčení. Rozum, jenž je hluchý k božství a odkazuje náboženství do oblasti subkultur, je neschopný vstoupit do dialogu kultur.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Přednáška na téma: Evoluce a spiritualita - 26. 1. 2015

V pondělí 26. ledna od 17:00 hodin v aule VŠPJ přednáší Marek Orko Vácha. Všechny srdečně zve ČKA Jihlava.

Autor: ČKA Jihlava | Pokračování článku...

III. setkání seniorů s lékařem - 19. 1. 2015

Další večer s lékařem pro seniory se uskuteční v pondělí 19. ledna 2015 v 17 hodin ve farní učebně. Vstup je z ulice Lazebnická.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Smuteční oznámení

V pondělí 12. 1. 2015 odešel k Pánu ve věku 69 let náš spolubratr a kněz strahovské kanonie P. Benedikt Michal Pintér, O.Praem. Rozloučení a pohřeb proběhnou na Slovensku. Prosíme o modlitbu za něho.
Requiescat in pace!

Autor: spolubratři O.Praem. | Pokračování článku...

Dar odpustků v Roce zasvěceného života také v kostele sv. Jakuba v Jihlavě

Biskup naší brněnské diecéze Mons. Vojtěch Cikrle vydal v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie rozhodnutí, v němž stanovuje některé kostely, v níchž lze (za podmínek uvedených níže) získat plnomocné odpustky v probíhajícím Roce zasvěceného života. Je mezi nimi také náš farní kostel sv. Jakuba Většího.

Autor: Převzato z ACEB 1/2015 | Pokračování článku...

POHŘEB jihlavského děkana P. Pavla Horkého

Informace k pohřbu P. Pavla Horkého, děkana našeho jihlavského děkanátu, faráře v Stonařově a administrátora v Pavlově a ve Vílanci. Prosíme o modlitbu za zemřelého kněze.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Tříkrálový svařák - 7. 1. 2015

Podpořit tříkrálovou sbírku Charity ČR můžete také ve středu 7. ledna 2015 od 14 do 17 hodin na Masarykově náměstí na tradiční akci „Tříkrálový svařák“.

Autor: Petr Piáček | Pokračování článku...

Tříkrálový koncert u sv. Jakuba - 6. 1. 2015

Základní umělecká škola Jihlava ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba a strahovskými premonstráty Vás zve na „Tříkrálový koncert“ v kostele sv. Jakuba Většího, v úterý 6. ledna 2015 v 16.30 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude opět věnován na tříkrálovou sbírku Charity ČR.

Autor: Petr Sobotka, P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 111-118 z celkem 118   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter