Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Ekonomická rada

Informace ze zasedání ekonomické rady

Zasedání: 7. únor 2018
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Seznámení s hospodařením farnosti za rok 2017; Aktuální informace k majetkoprávní situaci, seznámení s vyjádřením faráře; Informace o stavu probíhající generální opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba díky péči Královské kanonie premonstrátů na Strahově; Seznámení s plánem oprav 2018 díky péči kanonie; Seznámení ze situací pouze omezených možností oprav ve vlastní režii farnosti.

Zasedání: 7. listopad 2017
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Seznámení s postupem oprav ve farnosti; s vedením podvojného účetnictví; seznámení s výší nařízeného poplatku farnosti do diecézního fondu za rok 2017 vč. upozornění farářem na možnou situaci pokud odvody v této výši budou pokračovat; seznámení s počtem donátorů do diecézního fondu; informace k aktuální majetkoprávní situaci.

Zasedání: 20. březen 2017
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Seznámení s Účetní závěrkou za rok 2016. Seznámení s projekty oprav pro letošní rok; informace k pojištění objektů; aktuální majetkoprávní informace.

Zasedání: 24. říjen 2016
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Seznámení s aktuální ekonomickou situací farnosti u kostela sv. Jakuba, změnou koncepce oprav objektů a s výhledem do budoucnosti.

Zasedání: 29. únor 2016
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Seznámení s Účetní závěrkou za rok 2015. Seznámení s projekty oprav ve farnosti v letošním roce (aktuálními k datu zasedání rady).

Zasedání: 20. listopad 2015
Místo: KD Želetava
Obsah jednání: Setkání ekonomických rad farností s představenými diecéze. Projednání směrování pastorace v diecézi, finanční plán diecéze, majetkové vyrovnání mezi státem a církví, správa majetku.

Zasedání: 16. září 2015
Místo: Fara u sv. Jakuba
Obsah jednání: Projednání a vyjádření farnosti k restitučním žalobám (porušení ust. §29 zák. 229/1991 Sb.).


Po opětovném návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu kostelů a areálů v naší farnosti.

Od poloviny roku 2016 zastřešuje Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu kostela sv. Jakuba, poutní kaple Panny Marie Bolestné, budovy řeholního domu a fary a přilehlého areálu, a financuje veškeré velké a finančně náročné opravy těchto objektů v naší farnosti.

Od stejného data veškeré opravy kostela sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu zastřešuje již pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba a Biskupství brněnské. Opravy na těchto objektech budou dále pokračovat, bohužel, pouze v režimu finančních možností farnosti.


Informace o proběhlých větších projektech najdete v menu Péče o objekty.

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter