Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Ekonomická rada

Informace ze zasedání ekonomické rady

Zasedání: 1. duben 2019
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s účetní závěrkou 2018; Stav generální opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba a navazující činnosti, vše bez finanční účasti farnosti; Plánované opravy a údržby; Situace s opravou střechy kostela sv. Ignáce; Aktuální stav majetkoprávních záležitosti; Informace k příspěvku do diecézního fondu 2019; Projednání dalších aktuálních otázek.

Zasedání: 29. listopad 2018
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Informace o probíhající generální opravě krovu a střechy kostela sv. Jakuba a zrestaurování několika památek Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, vše bez finanční účasti farnosti; Informace k majetkoprávní situaci; Seznámení s výší poplatku farnosti do diecézního fondu za 2018, stavem donátorů, jmenování kontaktní osoby PULS; Seznámení s výhledem oprav v kostelech ve vlastnictví farnosti, TSI děkanátu potvrdil pouze omezené možnosti, zodpověděl dotazy rady; Formální záležitosti.

Zasedání: 7. únor 2018
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s hospodařením farnosti za rok 2017; Aktuální informace k majetkoprávní situaci, seznámení s vyjádřením faráře; Informace o stavu probíhající generální opravy krovu a střechy kostela sv. Jakuba díky péči Královské kanonie premonstrátů na Strahově; Seznámení s plánem oprav 2018 díky péči kanonie; Seznámení ze situací pouze omezených možností oprav ve vlastní režii farnosti.

Zasedání: 7. listopad 2017
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s postupem oprav ve farnosti; s vedením podvojného účetnictví; seznámení s výší nařízeného poplatku farnosti do diecézního fondu za rok 2017 vč. upozornění farářem na možnou situaci pokud odvody v této výši budou pokračovat; seznámení s počtem donátorů do diecézního fondu; informace k aktuální majetkoprávní situaci.

Zasedání: 20. březen 2017
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s Účetní závěrkou za rok 2016. Seznámení s projekty oprav pro letošní rok; informace k pojištění objektů; aktuální majetkoprávní informace.

Zasedání: 24. říjen 2016
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s aktuální ekonomickou situací farnosti u kostela sv. Jakuba, změnou koncepce oprav objektů a s výhledem do budoucnosti.

Zasedání: 29. únor 2016
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Seznámení s Účetní závěrkou za rok 2015. Seznámení s projekty oprav ve farnosti v letošním roce (aktuálními k datu zasedání rady).

Zasedání: 20. listopad 2015
Místo: KD Želetava
Obsah jednání: Setkání ekonomických rad farností s představenými diecéze. Projednání směrování pastorace v diecézi, finanční plán diecéze, majetkové vyrovnání mezi státem a církví, správa majetku.

Zasedání: 16. září 2015
Místo: Řeholní dům premonstrátů (fara)
Obsah jednání: Projednání a vyjádření farnosti k restitučním žalobám (porušení ust. §29 zák. 229/1991 Sb.).


Po opětovném návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu kostelů a areálů v naší farnosti.

Od poloviny roku 2016 zastřešuje Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu kostela sv. Jakuba, poutní kaple Panny Marie Bolestné, budovy řeholního domu a fary a přilehlého areálu, a financuje veškeré velké a finančně náročné opravy těchto objektů v naší farnosti.

Od stejného data veškeré opravy kostela sv. Ignáce, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu zastřešuje již pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba a Biskupství brněnské. Opravy na těchto objektech budou dále pokračovat, bohužel, pouze v režimu finančních možností farnosti.


Informace o proběhlých větších projektech najdete v menu Péče o objekty.

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter