Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vzdělávací programy

V naší farnosti se konají vzdělávací programy jako nabídka pro farníky (ale nejenom je). Během školního roku probíhá cyklus přednášek na konkrétní téma v intervalech obvykle jednou za dva týdny. Tématy provází dlouholetá katechetka v naší farnosti, paní Ludmila Vlachová.

Přehled témat, které proběhly – od roku 2008 dodnes:


2018 – 2019
Co nebylo v čítankách a měli bychom vědět

2017 – 2018
Symbolika čísel, zvířat, kamenů, stromů, květin a jejich význam

2016 – 2017
Osobnosti 20. století a současná výročí osobností z historie

2015 – 2016
O poutích a některých poutních místech

2014 – 2015
Jan Hus a Čechy v době Husově

2013 – 2014
Církevní řády v českých zemích

2012 – 2013
Významné ženy českých dějin od počátku křesťanství

2011 – 2012
Izrael – židovský národ, víra, země, stát

2010 – 2011
Symbolika „stánku“ ve Starém Zákoně

2009 – 2010
Svatí v českých dějinách, apoštolové a spisovatelé evangelií

2008 – 2009
Stručný pohled na římskokatolickou církev u nás po roce 1945


(Průběžně aktualizováno.)

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter