Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Vzdělávací programy

V naší farnosti se konají vzdělávací programy jako nabídka pro farníky (ale nejenom je). Během školního roku probíhá cyklus přednášek na konkrétní téma v intervalech obvykle jednou za dva týdny. Tématy provází dlouholetá katechetka v naší farnosti, paní Ludmila Vlachová.

Přehled témat, které proběhly – od roku 2008 dodnes:


2018 – 2019
Co nebylo v čítankách a měli bychom vědět

2017 – 2018
Symbolika čísel, zvířat, kamenů, stromů, květin a jejich význam

2016 – 2017
Osobnosti 20. století a současná výročí osobností z historie

2015 – 2016
O poutích a některých poutních místech

2014 – 2015
Jan Hus a Čechy v době Husově

2013 – 2014
Církevní řády v českých zemích

2012 – 2013
Významné ženy českých dějin od počátku křesťanství

2011 – 2012
Izrael – židovský národ, víra, země, stát

2010 – 2011
Symbolika „stánku“ ve Starém Zákoně

2009 – 2010
Svatí v českých dějinách, apoštolové a spisovatelé evangelií

2008 – 2009
Stručný pohled na římskokatolickou církev u nás po roce 1945


(Průběžně aktualizováno.)

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter