Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Církevní sňatek

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti v roce 2019

Církevní sňatky v naší farnosti se udělují v kostele sv. Jakuba, který je kostelem farním.

Zájemci o církevní sňatek v naší farnosti navštíví osobně kancelář farnosti (návštěvu je lepší si domluvit telefonicky) a proberou s kterýmkoliv přítomným knězem všechny potřebné náležitosti k přípravě a k sňatku. Zároveň obdrží informace o níže uvedených termínech příprav.

Můžete si vybrat ze 2 níže uvedených nabídek:


1) Setkání snoubenců s manželskými páry

13. a 22. únor 2019
3. a 12. duben 2019
12. a 21. červen 2019
11. a 20. září 2019
9. a 18. říjen 2019

K výše uvedeným setkáním je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Eva Šalandová, vedoucí programů pro rodiny
Chlumova 3, 586 01 Jihlava
salandova@centrumrodin.cz


2) Setkání snoubenců „Večery pro snoubence“

začátek 8. březen 2019 v 18.00 hod.

Jde o 7 na sebe navazujících setkání, jednou týdně v předem dohodnutý den. Budou probíhat v prostorách konventu minoritů (Kosmákova 45, Jihlava).

K výše uvedené přípravě je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Ludmila Pivoňková
snoubenci@centrum.cz, 732 838 722, http://prosnoubence.webnode.czPotvrzení o absolvování pak doloží snoubenci k ostatním formalitám před uzavřením sňatku v kanceláři farnosti.

Pokud si absolvujete přípravu k sňatku v jiné farnosti nebo v jiném městě (což je samozřejmě možné), je potřebné tuto skutečnost pak doložit potvrzením o absolvované přípravě.

Uvedená setkání probíhají ve spolupráci s jihlavským děkanátem. Za obsah a formu odpovídají poskytující a zaštiťující organizace a osoby.

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter