Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Církevní sňatek

Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti v roce 2019

Zájemci o církevní sňatek v naší farnosti navštíví osobně kancelář farnosti (návštěvu je lepší si domluvit telefonicky) a proberou s kterýmkoliv přítomným knězem všechny potřebné náležitosti k přípravě a k sňatku. Zároveň obdrží informace o níže uvedených termínech příprav.

Můžete si vybrat ze 2 níže uvedených nabídek:


1) Setkání snoubenců s manželskými páry

13. a 22. únor 2019
3. a 12. duben 2019
12. a 21. červen 2019
11. a 20. září 2019
9. a 18. říjen 2019

K výše uvedeným setkáním je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Eva Šalandová, vedoucí programů pro rodiny
Chlumova 3, 586 01 Jihlava
salandova@centrumrodin.cz


2) Setkání snoubenců „Večery pro snoubence“

začátek 8. březen 2019 v 18.00 hod.

Jde o 7 na sebe navazujících setkání, jednou týdně v předem dohodnutý den. Budou probíhat v prostorách konventu minoritů (Kosmákova 45, Jihlava).

K výše uvedené přípravě je nutné se přihlásit. Kontakt k přihlášení:

Ludmila Pivoňková
snoubenci@centrum.cz, 732 838 722, http://prosnoubence.webnode.czPotvrzení o absolvování pak doloží snoubenci k ostatním formalitám před uzavřením sňatku v kanceláři farnosti.

Pokud si absolvujete přípravu k sňatku v jiné farnosti nebo v jiném městě (což je samozřejmě možné), je potřebné tuto skutečnost pak doložit potvrzením o absolvované přípravě.

Uvedená setkání probíhají ve spolupráci s jihlavským děkanátem. Za obsah a formu odpovídají poskytující organizace a osoby.

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter