Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2018

Poděkování Bohu na konci roku - 31. 12. 2018

Silvestr 31. prosince 2018 připadá na pondělí. Poděkování Pánu Bohu v poslední den v roce s prosbou o požehnání do roku nového (chvalozpěv „Te Deum“ a eucharistické požehnání) se bude konat v závěru poslední mše svaté v letošním roce, v 15.00 ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Žehnání vína na sv. Jana - 27. 12. 2018

V den, kdy si při liturgii připomínáme sv. apoštola a evangelistu Jana se může při bohoslužbě žehnat víno.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční přání

… farníkům, přátelům, spolupracovníkům, dobrodincům a lidem dobré vůle.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

12/2018 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (49) z etapy 2018 – opravy krovu nad hlavní lodí, přípravné práce pro mezivěží a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Koncerty v kostelech ve vánoční době

Přehled koncertů konaných v kostelech jihlavské svatojakubské farnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Betlémské světlo

I letos budou skautky a skauti roznášet betlémské světlo, které si můžete převzít a odnést do svých domovů k vánočnímu stolu. V naší farnosti bude tato možnost na Štědrý den dopoledne, tzn. v pondělí 24. prosince 2018 před hlavním vchodem farního kostela sv. Jakuba v čase od 8 do 11 hodin. Přineste si lucerničky.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Příprava farního kostela na vánoční svátky - 12. a 19. 12. 2018

Informace k přípravě našeho farního kostela sv. Jakuba na Vánoce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Duchovní obnova pro farnost v době adventní - 15. 12. 2018

Před 3. adventní nedělí, v sobotu 15. prosince 2018, bude příležitost k duchovní obnově před vánočními svátky, od 14.00 ve farním sálu. Obnova bude zakončena jako obvykle v kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Adventní snažení pro děti při nedělní liturgii

Bude probíhat ve farnosti opět díky některým maminkám, které toto snažení připravili. Každou adventní neděli, ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté za farnost v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši svaté v 9.30. V kostele sv. Jakuba bude navíc v úvodu liturgie opět i průvod dětí s lucerničkami.

Autor: B. Piáčková, V. Růžičková | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 120   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter