Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2018

Mše svatá s opatem Danielem a požehnání obnoveného kříže

Srdečně Vás zveme v pátek 23. listopadu 2018 v 18 hodin do kostela sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Rozšíření řad lektorů

V největších kostelech v rámci naší farnosti, ve farním kostele sv. Jakuba a v kostele sv. Ignáce, plánujeme rozšířit stávající řadu lektorů.

Autor: Anna Myšková, P. Petr | Pokračování článku...

Malé ohlédnutí za výletem s ministranty

V podzimní sobotu 9. listopadu 2018 proběhl avizovaný výlet s ministranty. Na programu byla procházka z Malého Beranova do Jihlavy za doprovodu zábavných her. Poté občerstvení na faře a mše svatá v kapli řeholního domu. Na závěr pak prohlídka jihlavských kolektorů.

Autor: P. Hyacint | Pokračování článku...

Po stopách svatého Patrika v Irsku - 18. 11. 2018

V neděli 18. listopadu 2018 se v 15 hodin ve farním sálu uskuteční povídání s promítáním fotografií z pěší poutě po Irsku, konané v květnu letošního roku.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Kříž se opět vrátil na své místo u mariánské kaple - listopad 2018

Obnovenou památkou v letošním roce je také kříž stojící na Jakubském náměstí, u severozápadní obvodové zdi kaple Panny Marie Bolestné.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záchrana kamenné desky s reliéfem – listopad 2018

Strahovští premonstráti nechali zrestaurovat další jihlavskou památku. Jedná se o kamennou desku s plastickým reliéfem znázorňujícím křesťanskou lásku „Charitas“.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Děkanátní setkání mládeže v Lukách nad Jihlavou v listopadu

Setkání mládeže jihlavského děkanátu proběhne letos v sobotu 24. listopadu 2018 na faře v Lukách nad Jihlavou.

Autor: P. Hyacint | Pokračování článku...

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ve čtvrtek 1. listopadu je slavnost Všech svatých a v pátek 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Nejenom v těchto dnech navštěvujeme hřbitovy, abychom se modlili a setkali s našimi drahými zesnulými. Věříme v život věčný.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Modlitba za vlast při bohoslužbách 28. 10. 2018

V neděli 28. října 2018 si připomínáme 100. výročí československé republiky.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Za blahoslaveným Jakubem Kernem do rakouského Gerasu

V sobotu 20. října 2018 jihlavská komunita premonstrátů společně s několika mládežníky, ministranty a farníky navštívila hrob rakouského premonstráta, blahoslaveného P. Jakuba Kerna v Gerasu.

Autor: P.Vavřinec, P.Hyacint, P.Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 102   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...



Biskupství brněnské


Strahovský klášter