Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2018

Práce údržby v areálu řeholního domu a fary - říjen 2018

V podzimním čase, v měsících září a říjnu, probíhají v areálu pro farnost některé údržbové činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Obnova lamelových oken u Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - říjen 2018

Na kostele v Malém Beranově proběhly práce na obnově části věžních oken.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Obnova části osvětlení v kostele sv. Jana Křtitele - říjen 2018

V říjnu letošního roku jsme přistoupili k výměně osvětlovacích těles v presbytáři kostela sv. Jana Křtitele.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svátost biřmování

Příprava k biřmování se v Jihlavě otevírá vždy jednou za několik let střídavě v obou jihlavských farnostech (u premonstrátů nebo u minoritů). Informace o nejbližší přípravě k svátosti biřmování.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Setkání u památníku D1 v říjnu

Obecně prospěšná společnost „Památník D1“ vás zve v neděli 14. října 2018 v 15 hodin na pietní setkání u památníku D1 u dálniční čerpací stanice Pávov (D1, směr Brno).

Autor: Karla Šišková | Pokračování článku...

Farní poutní zájezd do Prahy a do Doksan - 13. 10. 2018

V první polovině měsíce října, v sobotu 13. října 2018, se uskuteční farní autobusový zájezd ke hrobu kardinála Josefa Berana do pražské katedrály a do kláštera sester premonstrátek v Doksanech, spjatým se životem sv. Anežky České.

Autor: P. Vavřinec | Pokračování článku...

Jihlavu navštívil nejvyšší představený premonstrátského řádu

V úterý 9. října 2018 navštívil komunitu strahovských premonstrátů v Jihlavě generální opat premonstrátského řádu Jos Wouters.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Reportáž k opravě kostela sv. Jakuba na idnes.cz - říjen 2018

Reportáž k opravě krovu a střechy našeho farního kostela z 8. října 2018 najdete na stránkách idnes.cz v sekci „Kraje – Vysočina“. Autorem je Tomáš Blažek.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

9/2018 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (64) z etapy 2018 – opravy krovu nad hlavní lodí a přilehlými kaplemi a prostory, včetně dalších činností.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Strahovský opat Daniel pro ČRo Plus

Hostem pořadu „Hovory“ v neděli 30. září 2018 byl nový opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově Daniel Peter Janáček, O.Praem.

Autor: OPraem-Jihlava | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 62   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter