Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

2019

LITURGICKÝ ROK – od 1. adventní neděle 2018 do slavnosti Ježíše Krista Krále 2019

průběžně aktualizováno, změna vyhrazena


DATUM

MÍSTO A ČAS

UDÁLOST

POPIS

 

2. 12. 2018
Neděle

všechny kostely
nedělní rozpis

1. adventní neděle C

První neděle doby adventní. Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, které si můžete přinést.

 

4. 12. 2018
Úterý

farní sv. Jakub
v 18:00 hod.

Návštěva
„sv. Mikuláše“ pro děti

Při mši svaté zvláště pro děti zavítá k dětem svatý Mikuláš.

 

8. 12. 2018
Sobota

farní sv. Jakub
v 8 hod.

Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Bohoslužba mariánské slavnosti.

 

9. 12. 2018
Neděle

kaple Panny Marie
Bolestné
v 17:30 hod.

Zapalme svíčku

Vzpomínka na zemřelé děti v mariánské kapli u sousoší bolestné Piety ve farním kostele sv. Jakuba.

 

15. 12. 2018
Sobota

farní sál
od 14:00 hod.

Adventní duchovní
obnova pro farnost

Příležitost k duchovní obnově pro farníky v době adventní. Vede P. Mgr. Jakub Karel Berka, O.Praem.

 

24. 12. 2018
Pondělí

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(vigilie a v noci) 

Bohoslužby o vigilii slavnosti – mše svatá zvláště pro děti a „půlnoční“ ve farním kostele sv. Jakuba.

25. 12. 2018
Úterý

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Narození Páně
(přes den)

Bohoslužby slavnosti přes den.

 

31. 12. 2018
Pondělí

farní sv. Jakub
vánoční rozpis

Památka sv. Silvestra

Mše svatá na poděkování na konci roku a prosba o Boží požehnání do roku nového je v 15.00 ve farním kostele.

 

1. 1. 2019
Úterý

všechny kostely
vánoční rozpis

Slavnost Matky Boží
Panny Marie

Bohoslužby slavnosti Panny Marie Bohorodičky v první den nového roku.

 

6. 1. 2019
Neděle

všechny kostely
nedělní rozpis

Slavnost Zjevení Páně

Bohoslužby slavnosti, lidově nazývané „Tří králové“, s požehnáním vody, kadidla a křídy.

 

2. 2. 2019
Sobota

farní sv. Jakub
v 8 hod.

Svátek Uvedení
Páně do chrámu

Bohoslužba s požehnáním svící „hromniček“.

 

6. 3. 2019
Středa

farní sv. Jakub
v 8:00 a 18:00 hod.

Popeleční středa
den přísného postu

Začátek doby postní. Bohoslužby s udělováním popelce jsou ve farním kostele. (Bohoslužba u sv. Jana Křtitele není).Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter