Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2019

Nové osvětlení pro krov kostela sv. Jakuba - červenec 2019

Na podzim letošního roku 2019 budou v prostoru krovu nad presbytářem, hlavní lodí a v mezivěží kostela sv. Jakuba probíhat elektroinstalač­ní práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní mše svatá v kostele sv. Ignáce - 31. 7. 2019

Svatému Ignáci z Loyoly je v naší farnosti zasvěcen kostel na Masarykově náměstí. Mše svatá ke cti sv. Ignáce bude v tomto kostele slavena ve středu 31. července 2019 v 17.00 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

SLAVNOST PATRONA FARNOSTI, poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba - 25. 7. 2019

Svatý apoštol Jakub Větší je patronem naší farnosti a patronem farního kostela. Poutní mše svatá bude letos slavena v den jeho svátku, ve čtvrtek 25. července 2019 v 18.00 v kos­tele sv. Jakuba.

Autor: OPraem Jihlava | Pokračování článku...

7/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (68) z etapy 2019 – činnosti v mezivěží, v prostoru krovu, lávky pro turistický okruh, servisní lávky, osazování hromosvodu a další práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zahájení první etapy opravy krovu a střechy kostela sv. Ignáce - červenec 2019

Informace k opravě krovu a střechy filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly na Masarykově náměstí.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

6/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (32) z etapy 2019 – jeřáb, práce v mezivěží a v prostoru krovu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Údržba oken farní budovy a související práce - červenec 2019

V červnu a červenci letošního roku probíhá údržba oken řeholního domu a fary a další související činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní mše svatá v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 28. 6. 2019

Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je v naší farnosti zasvěcen nejmladší z kostelů – v Malém Beranově. Poutní mše svatá ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude v tomto kostele slavena v pátek 28. června 2019 v 18.00 a také v neděli 30. června v obvyklém nedělním čase.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Sanace kostela proti dřevokazným škůdcům - červen 2019

V předposledním červnovém týdnu proběhla chemická sanace interiéru kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově proti dřevokazným škůdcům.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele - 23. 6. 2019

Svatému Janu Křtiteli je v naší farnosti zasvěcen kostel na Jánském kopci. Poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele bude v tomto kostele slavena v neděli 23. června 2019 v 9.30 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 66   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter