Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2019

Nový generální vikář brněnské diecéze

4. února 2019 bude uveden do úřadu nového generálního vikáře brněnské diecéze Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zimní mini škola liturgiky v únoru na Strahově

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově pořádá „Zimní mini školu liturgiky“. Uskuteční se v sobotu 9. února 2019 v prostorách Strahovského kláštera.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Burundi - skrytá perla Afriky

Ve středu 9. ledna 2018 se v 18.00 uskuteční vyprávění Marie Misařové o půlročních misiích v komunitě Chemin Neuf v africkém Burundi.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Tříkrálový koncert u sv. Jakuba - 8. 1. 2019

Benefiční koncert v kostele sv. Jakuba, v rámci kterého probíhá Tříkrálová sbírka Charity ČR. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba pořádá ZUŠ Jihlava.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost Zjevení Páně (Tři králové) - 6. 1. 2019

Mše svaté ze slavnosti, lidově nazývané „Tři Králové“, při kterých požehnáme vodu, kadidlo a křídu se 6. ledna 2019 v naší farnosti konají dle obvyklého nedělního pořadu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Charitativní úmysl farnosti pro rok 2019

Informace o podpoře dalšího konkrétního díla pro období – leden až prosinec 2019.

Autor: Hana Konířová, P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1. 1. 2019

Pannu Marii katolická církev ctí jako Matku Boží (Bohorodičku), neboť dala tělo Synovi věčného Otce. Ve vyznání víry každou neděli při bohoslužbách říkáme nebo zpíváme, že Syn Boží „pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.“ Toto potvrdil v roce 431 třetí ekumenický koncil v Efesu jako reakci na blud cařihradského patriarchy Nestoria.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...
Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter