Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Rozdělení objektů

Aktuální kompetence oprav objektů a areálů v rámci farnosti


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava, užívá pro svoji činnost kostely a další nemovitosti nacházející se v Jihlavě a v Malém Beranově. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, od roku 1591 dodnes pod patronátem premonstrátů strahovských.

Po opětovném návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala finančně náročnou péči o objekty Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Vlivem některých vnitrocírkevních událostí došlo v polovině roku 2016 ke změně situace tak, že některé kostely, budovy a areály jsou ve vlastnictví kanonie a některé kostely a areály ve vlastnictví farnosti, tzn. v péči biskupství. Z toho plyne níže uvedená aktuální kompetence pro finančně náročné opravy (v řádech milionů Kč). Farnost se podílí převážně na provozních nákladech objektů.

Velké opravy na objektech ve vlastnictví kanonie pokračují v obvyklém režimu.
Velké opravy u ostatních objektů již nejsou v dosavadním rozsahu dále možné a od poloviny roku 2016 jsme byli nuceni přejít do režimu pouze velmi malých finančních možností farnosti.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
CZ – 118 00 Praha 1

web: https://www.strahovskyklaster.cz


INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ KANONIE

Norbert Dostál
vedoucí investičního oddělení


telefon: (+420) 777 742 168, 233 107 709
e-m@il: norbert.dostal@strahovskyklaster.czKostel sv. Jakuba Většího
Kaple Panny Marie Bolestné
Řeholní dům premonstrátů a fara
Areál řeholního domu a zahrada

Biskupství Brněnské
Petrov 269/8
CZ – 601 43 Brno

web: https://www.biskupstvi.cz


STAVEBNÍ ODDĚLENÍ BISKUPSTVÍ

Ing. Stanislav Rosa
manažer stavebních investic
pro děkanství velkomeziříčské a jihlavské

telefon: (+420) 777 594 133
e-m@il: rosa@dieceze.cz
 


Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Kostel sv. Jana Křtitele a prostranství
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a areál
Kostel Svatého Ducha (mimo užívání farnosti)

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter