Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Rozdělení objektů

Aktuální kompetence oprav objektů a areálů v rámci farnosti


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava, užívá pro svoji činnost kostely a další nemovitosti nacházející se v Jihlavě a v Malém Beranově. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, od roku 1591 dodnes pod patronátem premonstrátů strahovských.

Po opětovném návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala finančně náročnou péči o objekty Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Vlivem některých vnitrocírkevních událostí došlo v polovině roku 2016 ke změně situace tak, že některé kostely, budovy a areály jsou ve vlastnictví kanonie a některé kostely a areály ve vlastnictví farnosti, tzn. v péči biskupství. Z toho plyne níže uvedená aktuální kompetence pro finančně náročné opravy (v řádech milionů Kč). Farnost se podílí převážně na provozních nákladech objektů.

Velké opravy na objektech ve vlastnictví kanonie pokračují v obvyklém režimu.
Velké opravy u ostatních objektů již nejsou v dosavadním rozsahu dále možné a od poloviny roku 2016 jsme byli nuceni přejít do režimu pouze velmi malých finančních možností farnosti.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Strahovské nádvoří 1/132
CZ – 118 00 Praha 1

web: https://www.strahovskyklaster.cz


INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ KANONIE

Norbert Dostál
vedoucí investičního oddělení


telefon: (+420) 777 742 168, 233 107 709
e-m@il: norbert.dostal@strahovskyklaster.czKostel sv. Jakuba Většího
Kaple Panny Marie Bolestné
Řeholní dům premonstrátů a fara
Areál řeholního domu a zahrada

Biskupství Brněnské
Petrov 269/8
CZ – 601 43 Brno

web: https://www.biskupstvi.cz


STAVEBNÍ ODDĚLENÍ BISKUPSTVÍ

Ing. Stanislav Rosa
manažer stavebních investic
pro děkanství velkomeziříčské a jihlavské

telefon: (+420) 777 594 133
e-m@il: rosa@dieceze.cz
 


Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Kostel sv. Jana Křtitele a prostranství
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a areál
Kostel Svatého Ducha (mimo užívání farnosti)

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter