Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

< < O úroveň výše

sv. Ignác z Loyoly

Z historie kostela sv. Ignáce z Loyoly

V severním rohu Masarykova náměstí stojí bývalý jezuitský kostel (dnes jeden z filiálních kostelů farnosti sv. Jakuba). Byl postaven v letech 1683–1689 italským stavitelem Jacopo Braschou, především z darů jihlavského měšťana a lékaře Petra Šmilauera. Kostel je typickou raně barokní jednolodní stavbou s třemi páry bočních kaplí a dvouvěžovým průčelím. Svoji předlohu má v římském kostele Il Gesu. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. V horní řadě zleva to jsou sv. Alois, sv. Ignác z Loyoly, sv. František Xaverský a sv. Stanislav Kostka, v prostřední řadě sv. Josef a sv. Jan Křtitel, v dolní řadě pak sv. Petr a sv. Pavel, mezi nimi pod balkonem je soška Panny Marie.

Z cenných památek se zmiňme o unikátní opukové plastice Piety (kolem roku 1390), jež spadá do okruhu tzv. krásných českých madon. Ta je umístěna v boční kapli u hlavního oltáře. Po ukončení restaurátorských prací na sousoší Piety a dořešení nové koncepce její prezentace v kapli je Pieta (od května 2015) opět přístupná k modlitbě a návštěvě, vždy v době před a po bohoslužbách v době otevření kostela k pravidelným bohoslužbám.

Působivou atmosféru interiéru podtrhuje kromě iluzivního oltáře s obrazem sv. Ignáce od Ignáce Viktorina Raaba rozměrná nástropní freska Karla Töppera a štuková výzdoba, autorem které je J. B. Brantani a P. A. Karoffi. V sakristii kostela jsou uloženy ostatky jihlavského misionáře Augustina Strobacha, jehož jméno je spjato s Mariánskými ostrovy, kam se dostal již ve druhé polovině 17. století a kde mučednickou smrtí zemřel.

Filiální kostel sv. Ignáce je známý výbornou akustikou, která umožňuje farnosti pořádání koncertů duchovní hudby.

Péčí Královské kanonie premonstrátů na Strahově probíhala do poloviny roku 2016 průběžně obnova některých částí kostela. Na obnově se doposud finančně podíleli:

  • Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  • Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
  • Město Jihlava
  • Kraj Vysočina

Kostel je pravidelně otevřen v čase bohoslužeb a koncertů. V letní sezoně je otevřen k nahlédnutí přes mříž hlavního vchodu. Rozpis bohoslužeb najdete ZDE. Skupinovou prohlídku lze domluvit s farářem farnosti, kontakt ZDE.


Autor: Jan Kodet, Petr Ivan Božik, Libor Šturc.
Použitá literatura: Hoffmann, F.: Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Jihlava 1999; Jaroš, Z.: Čím se chlubí Jihlava. Jihlava 1991; Jaroš, Z.-Křesadlo, K.: Jihlava. Jihlava 1996; Archiv Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Fotografie kostela

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter