Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava
IČ: 63438666

telefon: (+420) 567 303 142
e-m@il: svjakubjihlava@seznam.cz nebo jihlava-jakub@dieceze.cz
adresa: Lazebnická 54/1, CZ - 586 01 Jihlava
web: www.svjakub.cz

číslo účtu (CZK): 1465112349/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
IBAN: CZ07 0800 0000 0014 6511 2349
BIC: GIBACZPX

farní kancelář: (obvykle) po, st, pá: 9-11 a 15-17
Nepřítomnost kněze v uvedeném čase je možná v případě dalších povinností. Schůzku je lépe si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete také vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.
farář,
administrátor Vyskytná nad Jihlavou

e-m@il farní kancelář:
svjakubjihlava@seznam.cz

Mgr. Vavřinec Martin Šiplák, O.Praem.
kaplan

e-m@il: martin.siplak@centrum.cz
Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička, O.Praem.
kaplan,
administrátor Rančířov u Jihlavy

e-m@il: christian.p@centrum.cz
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
IČ: 00415090

telefon:
ústřední kancelář: (+420) 233 107 704,
právní oddělení: 233 107 703,
investiční oddělení: 233 107 709
e-m@il: ukstrahov@volny.cz
adresa: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
web: www.strahovskyklaster.cz
Klášterní lesy Strahov s.r.o.
IČ: 02956969

sídlo: Strahovské nádvoří 1/132, CZ - 118 00 Praha 1 - Hradčany
pracoviště: Lesní správa, Klášterní 558, CZ - 399 01 Milevsko
e-m@il: kabicek@lesystrahov.cz
web: www.strahovskyklaster.cz

Naše jihlavská farnost u kostela sv. Jakuba (s farním kostelem sv. Jakuba Většího a třemi filiálními kostely: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) je farností historicky pod patronátem Královské kanonie premonstrátů na Strahově. V Jihlavě také vykonáváme pravidelnou pastorační péči - v Psychiatrické nemocnici, v DPS Lesnov, v DS Stříbrné terasy, na Stanici paliativní péče ODN Nemocnice Jihlava a v rámci setkání s pracovníky Oblastní charity Jihlava. Kromě toho v současné době spravujeme ještě další diecézní farnosti - Vyskytná nad Jihlavou a Rančířov u Jihlavy. Všechny námi spravované farnosti se nacházejí v diecézi brněnské.

Pastorační péči v Nemocnici Jihlava zajišťují bratři minorité z farnosti u kostela Matky Boží.

Pokud nás chcete podpořit v našich farních aktivitách nebo opravách památek, svůj příspěvek můžete vložit na účet farnosti č. 1465112349/0800. Rádi bychom upozornili na možnost snížení daňového základu daně z příjmů podle zákona č. 586/92 Sb., kde je dána možnost za určitých podmínek hodnotu daru odečíst z daňového základu. Potřebné potvrzení o daru Vám rádi na požádání vystavíme. Na všechny dárce pamatujeme v modlitbě. Děkujeme.

Pastorační tým

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
Ing. Jaromír Kalina, Ing. Mgr. Magdalena Kodetová, Hana Konířová, Mgr. Helena Nosková,
Cyril Pazderka, Veronika Švorčíková, DiS., Ing. Jana Vláčilová, Ing. Karel Voldán

Členové z ustanovení ve farnosti:
všichni farní vikáři (kaplani)

Předseda pastoračního týmu:
farář farnosti
Ekonomická rada

Členové z řad farníků (pořadí dle abecedy):
Mgr. Dalibor Novák, Ludmila Vlachová, Ing. Karel Voldán

Předseda ekonomické rady:
farář farnosti
Mgr. Dalibor Novák
údržbář řeholního domu premonstrátů v Jihlavě, údržbář a kostelník kostela sv. Jakuba

e-m@il farní kancelář: svjakubjihlava@seznam.cz
e-m@il: christian.d.novak@seznam.cz
Jakub Kodet
správa farních webových stránek

e-m@il: webmaster@svjakub.cz
Robin Obůrka
technická podpora
tvůrce systému EHDK, který pohání web

e-m@il: r.oburka@gmail.com

Svatý otec


J.Sv. František
papež, biskup římský

266. nástupce apoštola sv. Petra, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio, původně arcibiskup Buenos Aires a argentinský primas. První papež z amerického kontinentu.

Brněnská diecéze


J.Exc. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský

Naše farnost se nachází v diecézi brněnské, která byla založena v r. 1777. Biskup Vojtěch je 13. biskupem od vzniku diecéze. Patříme do Moravské církevní provincie.


J.Exc. Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský

Pomáhá diecéznímu biskupovi dle jeho pověření.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků


J.M. Michael Josef Pojezdný
strahovský opat

Stojí v čele kanonie. Jakožto vyšší představený je také ordinářem všech řeholníků své kanonie, kteří působí na různých místech v ČR i v zahraničí. Naše farnost je inkorporována Královské kanonii premonstrátů na Strahově, která byla založena v roce 1143. Opat Michael je 70. opatem od založení kláštera.


J.Exc. Thomas Anton Handgrätinger
generální opat

64. generální opat řádu, původně opat bavorské kanonie Windberg. Z moci svého úřadu předsedá Generální kapitule řádu a jedině jí je v řádu podřízen. Jakožto nejvyšší představený řídí celý řád. Sídlí v Římě. Premonstráty založil v r. 1121 v údolí Prémontré ve Francii sv. Norbert (+1134). Dnes žijí a pracují na všech kontinentech světa.

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...