Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obecný rozpis

Bohoslužby:

Obvyklý pořad bohoslužeb v naší farnosti během celého roku mimo letních prázdnin najdete níže. V době letních prázdnin (červenec a srpen) platí letní pořad bohoslužeb během týdne, tzn. v pondělí až čtvrtek nejsou večerní bohoslužby, jsou pouze bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny.

NE kostel sv. Jana Křtitele  – 8:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly  – 8:30, 11:30 řeckokatolická 7
kostel N. Srdce Ježíšova 9:30
farní kostel sv. Jakuba Většího  – 10:30 za farnost, 19:00
PO kaple Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba – 8:00 6
farní kostel sv. Jakuba Věšího – 18:00 5
ÚT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00, 18:00 1, 5
ST farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kostel sv. Jana Křtitele – 17:00 5
ČT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple (DPS Lesnov)  – 15:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly – 18:00 2, 5
farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00 3, 18:00 4
kaple (DS Stříbrné terasy)  – 14:00 8
SO farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple sv. Kříže (Psychiatrická nemocnice)  – 14:00

Dle případné aktuální nutnosti je možná mimořádná změna času bohoslužeb „ad hoc“. Informace najdete vždy v menu BOHOSLUŽBY a OHLÁŠKY.


  1. Mše svatá s doprovodem dětí z Malé scholy u sv. Jakuba.
  2. Přede mší svatou je eucharistická adorace od 17:15 hodin (kromě postní doby a letních prázdnin – červenec a srpen).
  3. Po mši svaté následuje obvykle krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  4. Mše svatá zvláště pro mládež.
  5. V červenci a srpnu tato večerní bohoslužba není (prázdninový pořad bohoslužeb).
  6. Mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba Většího (celoročně, o slavnostech s větší účastí lidu pak v kostele).
  7. Řeckokatolická svatá liturgie v kostele sv. Ignáce z Loyoly.
  8. Mše svatá v 1. pátek v měsíci.
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář


sv. Rufus a Zosim

1. čtení:
Jer 23,5-8
Žalm:
Zl 72
2. čtení:

Evangelium:
Mt 1,18-24
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter