Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obecný rozpis

Bohoslužby:

Obvyklý pořad bohoslužeb v naší farnosti během celého roku mimo letních prázdnin najdete níže. V době letních prázdnin (červenec a srpen) platí letní pořad bohoslužeb během týdne, tzn. v pondělí až čtvrtek nejsou večerní bohoslužby, jsou pouze bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny.

NE kostel sv. Jana Křtitele  – 8:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly  – 8:30, 11:30 řeckokatolická 7
kostel N. Srdce Ježíšova 9:30
farní kostel sv. Jakuba Většího  – 10:30 za farnost, 19:00
PO kaple Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba – 8:00 6
farní kostel sv. Jakuba Věšího – 18:00 5
ÚT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00, 18:00 1, 5
ST farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kostel sv. Jana Křtitele – 17:00 5
ČT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple (DPS Lesnov)  – 15:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly – 18:00 2, 5
farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00 3, 18:00 4
kaple (DS Stříbrné terasy)  – 14:00 8
SO farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple sv. Kříže (Psychiatrická nemocnice)  – 14:00

Dle případné aktuální nutnosti je možná mimořádná změna času bohoslužeb „ad hoc“. Informace najdete vždy v menu BOHOSLUŽBY a OHLÁŠKY.


  1. Mše svatá s doprovodem dětí z Malé scholy u sv. Jakuba.
  2. Přede mší svatou je eucharistická adorace od 17:15 hodin (kromě postní doby a letních prázdnin – červenec a srpen).
  3. Po mši svaté následuje obvykle krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  4. Mše svatá zvláště pro mládež.
  5. V červenci a srpnu tato večerní bohoslužba není (prázdninový pořad bohoslužeb).
  6. Mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba Většího (celoročně, o slavnostech s větší účastí lidu pak v kostele).
  7. Řeckokatolická svatá liturgie v kostele sv. Ignáce z Loyoly.
  8. Mše svatá v 1. pátek v měsíci.
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...