Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obecný rozpis

Bohoslužby:

Obvyklý pořad bohoslužeb v naší farnosti během celého roku mimo letních prázdnin najdete níže. V době letních prázdnin (červenec a srpen) platí letní pořad bohoslužeb během týdne, tzn. v pondělí až čtvrtek nejsou večerní bohoslužby, jsou pouze bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny.
O Vánocích, o Velikonocích, o některých dalších významnějších dnech během roku a v případě mimořádných situací, sledujte aktuální rozpis bohoslužeb.

NE kostel sv. Jana Křtitele  – 8:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly  – 8:30, 11:30 řeckokatolická 7
kostel N. Srdce Ježíšova 9:30
farní kostel sv. Jakuba Většího  – 10:30 za farnost, 19:00
PO kaple Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba – 8:00 6
farní kostel sv. Jakuba Věšího – 18:00 5
ÚT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00, 18:00 1, 5
ST farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kostel sv. Jana Křtitele – 17:00 5
ČT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple (DPS Lesnov)  – 15:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly – 18:00 2, 5
farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00 3, 18:00 4
kaple (DS Stříbrné terasy)  – 14:00 8
SO farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple sv. Kříže (Psychiatrická nemocnice)  – 14:00

Dle případné aktuální nutnosti je možná mimořádná změna času bohoslužeb „ad hoc“. Informace najdete vždy v menu BOHOSLUŽBY a OHLÁŠKY.


  1. Mše svatá s doprovodem dětí z Malé scholy u sv. Jakuba.
  2. Přede mší svatou je eucharistická adorace od 17:15 hodin (kromě postní doby a letních prázdnin – červenec a srpen).
  3. Po mši svaté následuje obvykle krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  4. Mše svatá zvláště pro mládež.
  5. V červenci a srpnu tato večerní bohoslužba není (prázdninový pořad bohoslužeb).
  6. Mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba Většího (celoročně, o slavnostech s větší účastí lidu pak v kostele).
  7. Řeckokatolická svatá liturgie v kostele sv. Ignáce z Loyoly.
  8. Mše svatá v 1. pátek v měsíci.
Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter