Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Obecný rozpis

Bohoslužby:

Obvyklý pořad bohoslužeb v naší farnosti během celého roku mimo letních prázdnin najdete níže. V době letních prázdnin (červenec a srpen) platí letní pořad bohoslužeb během týdne, tzn. v pondělí až čtvrtek nejsou večerní bohoslužby, jsou pouze bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny.

NE kostel sv. Jana Křtitele  – 8:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly  – 8:30, 11:30 řeckokatolická 7
kostel N. Srdce Ježíšova 9:30
farní kostel sv. Jakuba Většího  – 10:30 za farnost, 19:00
PO kaple Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba – 8:00 6
farní kostel sv. Jakuba Věšího – 18:00 5
ÚT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00, 18:00 1, 5
ST farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kostel sv. Jana Křtitele – 17:00 5
ČT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple (DPS Lesnov)  – 15:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly – 18:00 2, 5
farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00 3, 18:00 4
kaple (DS Stříbrné terasy)  – 14:00 8
SO farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple sv. Kříže (Psychiatrická nemocnice)  – 14:00

Dle případné aktuální nutnosti je možná mimořádná změna času bohoslužeb „ad hoc“. Informace najdete vždy v menu BOHOSLUŽBY a OHLÁŠKY.


  1. Mše svatá s doprovodem dětí z Malé scholy u sv. Jakuba.
  2. Přede mší svatou je eucharistická adorace od 17:15 hodin (kromě postní doby a letních prázdnin – červenec a srpen).
  3. Po mši svaté následuje obvykle krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  4. Mše svatá zvláště pro mládež.
  5. V červenci a srpnu tato večerní bohoslužba není (prázdninový pořad bohoslužeb).
  6. Mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba Většího (celoročně, o slavnostech s větší účastí lidu pak v kostele).
  7. Řeckokatolická svatá liturgie v kostele sv. Ignáce z Loyoly.
  8. Mše svatá v 1. pátek v měsíci.
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...