Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Obecný rozpis

Bohoslužby:

Obvyklý pořad bohoslužeb v naší farnosti během celého roku mimo letních prázdnin najdete níže. V době letních prázdnin (červenec a srpen) platí letní pořad bohoslužeb během týdne, tzn. v pondělí až čtvrtek nejsou večerní bohoslužby, jsou pouze bohoslužby ranní. Pátek, sobota a neděle jsou beze změny.
O Vánocích, o Velikonocích, o některých dalších významnějších dnech během roku a v případě mimořádných situací, sledujte aktuální rozpis bohoslužeb.

NE kostel sv. Jana Křtitele  – 8:00
kostel sv. Ignáce z Loyoly  – 8:30, 11:30 řeckokatolická 7
kostel N. Srdce Ježíšova 9:30
farní kostel sv. Jakuba Většího  – 10:30 za farnost, 19:00
PO kaple Panny Marie Bolestné u sv. Jakuba – 8:00 6
ÚT farní kostel sv. Jakuba Většího – 18:00 1, 5
ST farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
ČT farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple (DPS Lesnov)  – 15:00
farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00 3, 18:00 4
kaple (DS Stříbrné terasy)  – 14:00 8
SO farní kostel sv. Jakuba Většího – 8:00
kaple sv. Kříže (Psychiatrická nemocnice)  – 14:00

Dle případné aktuální nutnosti je možná mimořádná změna času bohoslužeb „ad hoc“. Informace najdete vždy v menu BOHOSLUŽBY a OHLÁŠKY.


  1. Mše svatá s doprovodem dětí z Malé scholy u sv. Jakuba.
  1. Po mši svaté následuje obvykle krátký výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
  2. Mše svatá zvláště pro mládež.
  3. V červenci a srpnu tato večerní bohoslužba není (prázdninový pořad bohoslužeb).
  4. Mše svatá v kapli Panny Marie Bolestné u kostela sv. Jakuba Většího (celoročně, o slavnostech s větší účastí lidu pak v kostele).
  5. Řeckokatolická svatá liturgie v kostele sv. Ignáce z Loyoly.
  6. Mše svatá v 1. pátek v měsíci.
Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter