Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Přehled aktivit

Zde najdete stručný přehled všech farních aktivit (a další akce převážně ve farní učebně) během aktuálního školního roku. Bližší informace najdete pak v menu „Farní aktivity“ v položce s názvem konkrétní aktivity. 

Rozpis

DEN

ČAS

AKTIVITA

MÍSTO

VEDE

 

Úterý

16:00–18:00

Farní knihovna

Knihovna vedle
farního sálu
(z Jakub. nám.)

Marie Paulasová

 

Úterý

17:00

Malá schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Kateřina Bartošíková
a studentky SOŠ
sociální v Jihlavě

 

Úterý

před večerní
mší svatou
(1× za 3 týdny)

Večeřadlo

Kostel sv. Jakuba

Mariánské
kněžské hnutí

 

Úterý

po večerní
mši svaté
(sudé úterý)

Modlitby matek

Kostel sv. Jakuba

maminky
z farnosti

 

Úterý

20:00
(1× za měsíc)

Česká křesťanská
akademie

Farní učebna

setkání členů
ČKA Jihlava

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Setkání seniorů

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Historické
přednášky

Farní učebna

Ludmila Vlachová

 

Čtvrtek

10:00–11:00
(střídavě)

Zpívání pro děti,
Dílnička pro děti

Farní učebna nebo
prostory centra
sv. Norberta

Barbora Piáčková
Michaela Prudká

 

Pátek

16:30

Ministranti

Fara nebo
kostel sv. Jakuba

Dominik Štambera

 

Pátek

od 16:30

Schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Kateřina Kodetová

 

Pátek

18:00 mše svatá
19:00 spolčo

Společenství
mládeže

Kostel sv. Jakuba,
Farní učebna

P. Christian

 

Sobota

8:45
(dle domluvy)

Premonstrátští
terciáři

Farní učebna

P. Petr

 

Sobota

19:00–21:00

Pěvecký sbor
Iuventus

Farní učebna

Ondřej Levák

 

Neděle

15:00
(2. neděle
v měsíci)

Pobožnost
Mariánské družiny

Kostel sv. Ignáce

P. Christian

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání varhaníků
a varhanic

Farní učebna
nebo kostel

Petr Sobotka

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
pastoračního týmu

Farní učebna
nebo Kancelář

P. Petr

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
ekonomické rady

Kancelář

P. PetrO změnách u jednotlivých aktivit v průběhu školního roku jste informováni přímo na konkrétní aktivitě a dle potřeby i v nedělních ohláškách, které najdete v hlavním menu „Ohlášky“ nebo ZDE.

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...