Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Přehled aktivit

Zde najdete stručný přehled všech farních aktivit (a další akce převážně ve farní učebně) během aktuálního školního roku. Bližší informace najdete pak v menu „Farní aktivity“ v položce s názvem konkrétní aktivity. 

Rozpis

DEN

ČAS

AKTIVITA

MÍSTO

VEDE

 

Úterý

16:00–18:00

Farní knihovna

Knihovna vedle
farního sálu
(z Jakub. nám.)

Ludmila Hronová,
Marie Paulasová

 

Úterý

17:00
(každé úterý)

Malá schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Jarka Lojdová

 

Úterý

před večerní
mší svatou
(1× za 3 týdny)

Večeřadlo

Kostel sv. Jakuba

Mariánské
kněžské hnutí

 

Úterý

po večerní
mši svaté
(sudé úterý)

Modlitby matek

Kostel sv. Jakuba

maminky
z farnosti

 

Úterý

20:00
(první úterý
v měsíci)

Česká křesťanská
akademie

Farní učebna

setkání členů
ČKA Jihlava

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Setkání seniorů

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Středa

8:45
(1× za 14 dní)

Vzdělávací
přednášky

Farní učebna

Ludmila Vlachová

 

Čtvrtek


Zpívání pro děti,
Dílnička pro děti

Farní učebna

od 31. 1. 2019
setkání ukončena

 

Pátek

16:30

Ministranti

Fara nebo
kostel sv. Jakuba

Dominik Štambera

 

Pátek

od 16:30

Schola
u sv. Jakuba

Farní učebna

Kateřina Kodetová

 

Pátek

18:00 mše svatá
19:00 spolčo

Společenství
mládeže

Kostel sv. Jakuba,
Farní učebna

P. Hyacint

 

Sobota

8:45
(dle domluvy)

Premonstrátští
terciáři

Farní učebna

P. Petr

 

Sobota

20:00–21:30

Pěvecký sbor
Iuventus

Farní učebna

František Křepela

 

Neděle

15:00
(2. neděle
v měsíci)

Pobožnost
Mariánské družiny

Kostel sv. Ignáce

P. Hyacint

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání varhaníků
a varhanic

Farní učebna
nebo kostel

Petr Sobotka

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
pastoračního týmu

Farní učebna
nebo Kancelář

P. Petr

 

Dle potřeby

dle oznámení

Setkání členů
ekonomické rady

Kancelář

P. PetrO změnách u jednotlivých aktivit v průběhu školního roku jste informováni přímo na konkrétní aktivitě a dle potřeby i v nedělních ohláškách, které najdete v hlavním menu „Ohlášky“ nebo ZDE.

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter