Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Výuka náboženství

Čas a místo konání

Výuka římskokatolického náboženství pro žáky ZŠ v naší farnosti ve farní učebně (vstup je z ulice Lazebnická) podle rozpisu uvedeného níže. Začátek výuky v školním roce 2016/17 je v pondělí 3. října 2016.

Vedení

Výuku vedou kněží a maminky z farnosti, kterým za pomoc děkujeme.

Přihláška

Přihláška 2016/17 pdf

Vyplněnou přihlášku (část A) pak odevzdejte kterémukoliv knězi v naší farnosti nejpozději do 20. září 2016. Rozvrh a informace (část B) na přihlášce si ponechejte. Děkujeme.

Rozvrh 2016/17DEN A ČAS

TŘÍDA

MÍSTO

VYUČUJÍCÍ

 

Pondělí
15.00–15.45

2. a 3. třída

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Pondělí
16.00–16.45

Příprava k prvnímu
svatému přijímání

Farní učebna

P. Petr

 

Středa
14.00–14.45

1. třída

Farní učebna

Lucie Lukšů, Veronika Švorčíková

 

Středa
14.45–15.30

4. až 6. třída

Farní učebna

P. Christian

 

Středa
15.30–16.15

7. třída a starší

Farní učebna

P. ChristianZměny ve výuce během školního roku (prázdniny, nemoc, zástup, nekonání výuky příp. další objektivní důvody) jsou dětem obvykle oznámeny přímo na hodinách. Nejasnosti ohledně výuky konzultujte vždy nejdříve přímo s konkrétním vyučujícím. Možný zástup na hodinách např. Jana Vláčilová, Magdalena Kodetová, Šárka Pospíchalová, Eva Langerová příp. další.

První svaté přijímání dětí

Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude v naší farnosti v neděli 21. května 2017 při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba.

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...