Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Výuka náboženství

Čas a místo konání

Výuka římskokatolického náboženství pro žáky ZŠ v naší farnosti ve farní učebně (vstup je z ulice Lazebnická) podle rozpisu uvedeného níže. Začátek výuky v školním roce 2017/18 je v pondělí 2. října 2017.

Vedení

Výuku vedou kněží a maminky z farnosti, kterým za pomoc děkujeme.

Přihláška

bude ke stažení zde

Vyplněnou přihlášku (část A) pak odevzdejte kterémukoliv knězi v naší farnosti nejpozději do 24. září 2017. Rozvrh a informace (část B) na přihlášce si ponechejte. Děkujeme.

Rozvrh 2017/18DEN A ČAS

TŘÍDA

MÍSTO

VYUČUJÍCÍ

 

Pondělí
15.00–15.45

2. a 3. třída

Farní učebna

P. Hyacint

 

Pondělí
16.00–16.45

Příprava k prvnímu
svatému přijímání

pro ty, co chodí
třetím rokem
na náboženství

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Středa
14.00–14.45

1. třída

Farní učebna

Veronika Švorčíková, P. Hyacint

 

Středa
14.45–15.30

4. až 6. třída

Farní učebna

P. Hyacint

 

Středa
15.30–16.15

7. třída a starší

Farní učebna

P. HyacintZměny ve výuce během školního roku (prázdniny, nemoc, zástup, nekonání výuky příp. další objektivní důvody) jsou dětem obvykle oznámeny přímo na hodinách. Nejasnosti ohledně výuky konzultujte vždy nejdříve přímo s konkrétním vyučujícím. Možný zástup na hodinách např. Jana Vláčilová, Magdalena Kodetová, Šárka Pospíchalová, Eva Langerová příp. další.

První svaté přijímání dětí

Slavnost prvního svatého přijímání dětí bude v naší farnosti v neděli __. __ 2018 při mši svaté v 10.30 ve farním kostele sv. Jakuba.

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...