Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Výuka náboženství

Čas a místo konání

Výuka římskokatolického náboženství pro žáky ZŠ v naší farnosti ve farní učebně (vstup je z ulice Lazebnická) je dle rozpisu uvedeného níže.

Začátek výuky v školním roce 2019/20 je v úterý 1. října 2019.

Výuku vedou kněží a maminky z farnosti, kterým za pomoc děkujeme. 

Přihláška

Do náboženství budou z kapacitních důvodů primárně přijati ti, kteří patří do svatojakubské farnosti.

Přihláška 2018/19 pdf

Vyplněnou přihlášku (část A) pak odevzdejte kterémukoliv knězi v naší farnosti nejpozději do 15. září 2019. Informace a rozvrh (část B) si ponechejte. Děkujeme.

Rozvrh ve školním roce 2019/20DEN A ČAS

TŘÍDA

MÍSTO

VYUČUJÍCÍ

 

Středa
13.50–14.35

1. třída

Farní učebna

Veronika Švorčíková

 

Středa
14.45–15.30

2. třída

Farní učebna

Veronika Švorčíková

 

Pondělí
16.00–16.45

Příprava k prvnímu svatému přijímání
pro ty, co chodí třetím rokem na náboženství

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Úterý
15.00–15.45

4.-5. třída

Farní učebna

P. Štěpán

 

Úterý
16.00–16.45

6.-9. třída

Farní učebna

P. ŠtěpánZměny ve výuce během školního roku (prázdniny, nemoc, zástup, nekonání výuky příp. další objektivní důvody) jsou dětem obvykle oznámeny přímo na hodinách. Nejasnosti ohledně výuky během školního roku konzultujte vždy nejdříve přímo s konkrétním vyučujícím.

První svaté přijímání dětí 2020

Slavnost prvního svatého přijímání dětí se v naší farnosti koná vždy ve farním kostele, kterým je kostel sv. Jakuba Většího. Datum této farní slavnosti bude oznámeno v průběhu školního roku.

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter