Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Výuka náboženství

Čas a místo konání

Výuka římskokatolického náboženství pro žáky ZŠ v naší farnosti ve farní učebně (vstup je z ulice Lazebnická) podle rozpisu uvedeného níže. Začátek výuky v školním roce 2018/19 je v pondělí 1. října 2018.

Vedení

Výuku vedou kněží a maminky z farnosti, kterým za pomoc děkujeme.

Přihláška

Do náboženství budou z kapacitních důvodů primárně přijati ti, kteří patří do svatojakubské farnosti.

Přihláška 2018/19 pdf

Vyplněnou přihlášku (část A) pak odevzdejte kterémukoliv knězi v naší farnosti nejpozději do 18. září 2018. Informace a rozvrh (část B) si ponechejte. Děkujeme.

Rozvrh 2018/19DEN A ČAS

TŘÍDA

MÍSTO

VYUČUJÍCÍ

 

Pondělí
15.00–15.45

2. a 3. třída

Farní učebna

P. Vavřinec

 

Pondělí
16.00–16.45

Příprava k prvnímu
svatému přijímání

pro ty, co chodí
třetím rokem
na náboženství

Farní učebna

P. Hyacint

 

Středa
14.00–14.45

1. třída

Farní učebna

Veronika Švorčíková

 

Středa
15.00–15.45

5. a 6. třída a starší

Farní učebna

P. Hyacint

 

Středa
15.45–16.30

4. třída

Farní učebna

P. HyacintZměny ve výuce během školního roku (prázdniny, nemoc, zástup, nekonání výuky příp. další objektivní důvody) jsou dětem obvykle oznámeny přímo na hodinách. Nejasnosti ohledně výuky během školního roku konzultujte vždy nejdříve přímo s konkrétním vyučujícím. Možný zástup na hodinách např. Jana Vláčilová, Magdalena Kodetová, Šárka Pospíchalová, Eva Langerová příp. další.

První svaté přijímání dětí 2019

Slavnost prvního svatého přijímání dětí se v naší farnosti koná vždy ve farním kostele (sv. Jakub). Datum této farní slavnosti je 2. června 2019 při mši svaté v 10.30 hod.

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

27.11.2017
Na stránkách byla přidána záložka v menu "Péče o objekty > Další informace".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter