Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Mariánská družina

Čas a místo konání

Setkání Mariánské družiny bývají během celého roku v kostele sv. Ignáce, ve farním kostele sv. Jakuba nebo také na faře.

Vedení

Vedení Mariánské družiny je svěřeno paní Haně Konířové.

Další informace

Mariánské družiny vznikly roku 1563 zásluhou jezuitů. Papež Řehoř XIII. zřídil kanonicky bulou „Omnipotentis Dei“ roku 1584 v římské koleji družinu Prima Primamaria a ostaní družiny jsou k této mariánské družině přivtělovány. Roku 1600 nechyběla Mariánská družina na žádné z 200 jezuitských kolejí. Cílem mariánské družiny je šíření úcty k Panně Marii, vlastní posvěcení a apoštolát. Mariánské družiny nebyly jen záležitostí žen, jak by tomu napovídal název. Ale na samém počátku se zakládaly pouze družiny mužské. Členky a členové Mariánské družiny mají své specifické pojmenování. Ženy mají pojmenování sodálka a mužové sodál. (Sodál je latinské slovo a znamená voják). V Čechách byla založena první Mariánská družina sv. Edmundem Kampiánem. Bylo to roku 1575 v Praze. Roku 1773 byli u nás císařem Josefem II. zrušeni Jezuiti a s nimi i mariánské družiny. V dekretu doslova stálo: „zrušujeme na věčné časy všechny mariánské kongregace v Čechách.“…. Bůh má ale jiné časové měřítka a ony „věčné časy“ trvaly jen 41 let. Již roku 1814 obnovují Jezuiti svou činnost a tím i existenci Mariánských družin. V Jihlavě je Mariánská družina založena v listopadu 1921. Následujícího roku, 15. června 1922 o slavnosti Božího Těla, o 4. hodině odpolední je v chrámu sv. Ignáce přijato 65 sodálek. Tento kostel se stal duchovním centrem Jihlavské Mariánské družiny. Dnes má družina 62 členek. Scházejí se pravidelně k bohoslužbám i k hodinám vzdělávání. Pád komunismu se stal i pro ně důležitým mezníkem. Příchod mladších členek přinesl oživení.

Pro další informace kontaktujte paní Hanu Konířovou (přímo v kostele) nebo ................. (viz menu „Kontakty“).Obnova záslibu Mariánské družiny a přijetí členek - 12. 12. 2010

V neděli 12. 12. proběhla v kostele sv. Ignáce obnova záslibu členek mariánské družiny a přijetí nových dvou členek do společenství. Liturgický obřad vedl P. Mikuláš, pověřený duchovní péčí o toto společenství.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Mariánská družina 2009

15. června jsme si připomněli 87. výročí přijetí prvních členek Mariánské družiny v Jihlavě. V listopadu pak 88. výročí založení Mariánské družiny v Jihlavě.

Autor: admin | Pokračování článku...
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...