Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

kostel sv. Jakuba

Od návratu premonstrátů do Jihlavy po roce 1989 zastřešuje Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu hlavního kostela naší farnosti a pokrývá veškeré velké a finančně náročné opravy.

Děkujeme také za pomoc sponzorskými dary pro tento účel. Na webu farnosti najdete vpravo dole klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete na účtu kanonie: 44645011/0100. Klášter můžete také kontaktovat pomocí formuláře po kliknutí na jeho logo. Nebo se obraťte přímo na faráře farnosti, který tuto pomoc zprostředkuje.

Farnost se pak podílí na běžném provozu svého hlavního kostela. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte „dar sv. Jakub“. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Nové osvětlení pro krov kostela sv. Jakuba - červenec 2019

Na podzim letošního roku 2019 budou v prostoru krovu nad presbytářem, hlavní lodí a v mezivěží kostela sv. Jakuba probíhat elektroinstalač­ní práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

7/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (68) z etapy 2019 – činnosti v mezivěží, v prostoru krovu, lávky pro turistický okruh, servisní lávky, osazování hromosvodu a další práce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

6/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (32) z etapy 2019 – jeřáb, práce v mezivěží a v prostoru krovu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Návštěva společnosti TONDACH Hranice

V rámci probíhající realizace projektu „Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě“ jsme začátkem června navštívili společnost TONDACH Česká republika s.r.o. v Hranicích, která je součástí skupiny Wienerberger.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vitríny expozice pro severní věž kostela sv. Jakuba - červen 2019

V severní věži farního kostela pokračují další přípravné práce před plánovaným otevřením v příštím roce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Proběhla měření u zvonu v jižní věži kostela sv. Jakuba - červen 2019

Ve středu 5. června 2019 probíhala u zvonu Zuzana v jižní věži kostela sv. Jakuba další činnost související s přípravou projektu celkové opravy zvonové stolice, který má být dokončen v listopadu letošního roku.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

5/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (50) z etapy 2019 – tesařské práce v mezivěží, demontáž lešení jižní strany lodě a související činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Činnosti v severní věži kostela sv. Jakuba - květen 2019

V druhém čtvrtletí letošního roku 2019 probíhaly v severní vyhlídkové věži kostela sv. Jakuba Většího další práce nutné před budoucím zpřístupněním prostor věže.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

4/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (50) z etapy 2019 – tesařské práce v mezivěží, na západní valbě a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

3/2019 - Oprava krovu a střechy kostela sv. Jakuba

Pokračování realizace projektu kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy našeho hlavního kostela. Malá fotogalerie (36) z etapy 2019 – tesařské práce v mezivěží a na západní valbě, pokrývačské práce na jižní a východní straně kostela a další činnosti.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 94   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter