Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

kostel sv. Jakuba

Od návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešuje Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu hlavního kostela naší farnosti.

Děkujeme také za finanční pomoc ve farních sbírkách i za sponzorské dary pro tento účel. Na webu farnosti najdete vpravo dole klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře po kliknutí na jeho logo. – Také farnost se podílí na provozu svého hlavního kostela. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte „dar sv. Jakub“. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Obnova portálu hlavního vstupu farního kostela - listopad 2016

V průběhu měsíců září, říjen a začátkem listopadu letošního roku 2016 probíhala na kostele sv. Jakuba Většího obnova kamenného portálu hlavního vchodu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Údržba dveří hlavního vstupu kostela sv. Jakuba - září 2016

V souvislosti s plánovanou obnovou hlavního vstupního portálu kostela sv. Jakuba (na podzim 2016) byly v září demontovány dveřní křídla a postaveno provizorní bezpečnostní bednění. S využitím této situace proběhla také údržba dveřních křídel.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Elektroinstalační práce ve farním kostele - srpen 2016

Kontrola, údržba a servis některých částí elektroinstalace na kostele sv. Jakuba Většího.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Stav střechy farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě - srpen 2016

Reportáž České televize z úterý 16. srpna 2016 z kostela sv. Jakuba Většího, národní kulturní památky.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Restaurátorský průzkum v prostorách kostela sv. Jakuba - prosinec 2015

Koncem měsíce listopadu a začátkem prosince letošního roku probíhal v kostele sv. Jakuba Většího restaurátorský průzkum.

Autor: J. Stefan, P. Petr | Pokračování článku...

Obnova portálu dveří severní věže kostela sv. Jakuba - listopad 2015

V měsíci listopadu letošního roku proběhla plánovaná oprava kamenného portálu u vstupu do podvěží severní věže kostela sv. Jakuba Většího.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oprava pohonu zvonu ve věži kostela sv. Jakuba - srpen 2015

Koncem srpna proběhla oprava pohonu našeho největšího zvonu „Zuzana“, který se nachází v jižní věži kostela sv. Jakuba Většího.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Malá historická expozice u sv. Jakuba - květen 2015

V květnu letošního roku byla dokončena instalace všech předmětů v stálé historické expozici v kostele sv. Jakuba Většího, ve které tak již můžete shlédnout předměty mající vztah k historii našeho farního kostela, k liturgii po staletí konané na tomto místě a k premonstrátskému řádu, s kterým je naše farnost od svého vzniku dodnes velmi úzce spjata.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oprava informačního panelu na farním kostele – březen 2015

Po zimním období letošního roku jsme přistoupili k opravě velkého informačního panelu umístěného na průčelí farního kostela sv. Jakuba Většího a k opravě související ochranné konstrukce nad ním.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vitrína pro malou expozici v kostele sv. Jakuba - prosinec 2014

V průběhu podzimních měsíců letošního roku vznikala nová vitrína pro malou stálou expozici ve farním kostele sv. Jakuba, ve které bude možné shlédnout několik předmětů majících vztah k historii kostela, k liturgii po staletí konané na tomto místě a k premonstrátskému řádu, s kterým je naše farnost od svého vzniku úzce spjata.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 61   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

úterý 33. týdne v mezidobí
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

1. čtení:
2Mak 6,18-31
Žalm:
Zl 3
2. čtení:

Evangelium:
Lk 19,1-10
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Zrada náboženství za sebou vleče zradu kultury. Západní kultura bude žít právě tak dlouho jako západní náboženství.
Gertrud von Le Fort (1876-1971), německá spisovatelka
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter