Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

řeholní dům - fara

Od návratu premonstrátů do Jihlavy po roce 1989 zastřešuje Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu budovy fary a řeholního domu i celého přilehlého areálu a pokrývá veškeré velké a finančně náročné opravy.

Děkujeme také za pomoc sponzorskými dary pro tento účel. Na webu farnosti najdete vpravo dole klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete na účtu kanonie: 44645011/0100. Klášter můžete také kontaktovat pomocí formuláře po kliknutí na jeho logo. Nebo se obraťte přímo na faráře farnosti, který tuto pomoc zprostředkuje.

Farnost se pak podílí na provozu centra jejího života. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte „dar fara“. Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Brigáda v připravovaných prostorech pro farnost II. - červen 2011

Pokračujeme s přípravou prostor připravovaného farního centra sv. Norberta ve farní budově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Brigáda v připravovaných prostorech pro farnost I. - duben 2011

Poslední dubnovou sobotu 30. 4. proběhla na faře první větší brigáda v prostorách budoucího „Farního centra sv. Norberta“. Otcové většinou mladších rodin ve farnosti a farář Petr, se sešli již v 9 hodin v hezkém počtu.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Plán rozšíření farních prostor - duben 2011

V létě r. 2008 jsme začali přemýšlet nad plánem obnovy farní budovy. Realizovat jsme začali v r. 2009. Od té doby až dodnes, proběhla obnova velké části 1.NP. Podařilo se upravit prostory pro fungování jak Řeholního domu pro život a zázemí komunity (zatím kromě 2.NP), tak i koncepci místností využívaných pro farnost (např. učebna, přístupové chodby, toalety, kancelář).

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - březen 2011

Dokončení úprav s instalováním vnitřního vybavení v části 1.NP farní budovy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - srpen 2010

Aktualizované informace k obnově 1. NP farní budovy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace k obnově (kostel sv. Jakuba, farní budova, kanalizace) - červenec 2010

Práce první etapy obnovy ve farním kostele před jeho otevřením o slavnosti sv. apoštola Jakuba se blíží ke konci. Rovněž se dokončují práce na celkové obnově interiéru části 1.NP farní budovy. Zároveň probíhají práce související s instalováním kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střechy farní budovy a instalováním uličních vpustí pro odvedení srážkových vod z komunikace.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - duben 2010

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou části 1.NP farní budovy:

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - únor 2010

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou části 1.NP farní budovy:

Autor: P. Božik, N. Dostál | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - leden 2010

Informační zpráva o činnostech souvisejících s obnovou části 1.NP farní budovy:

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Informace k obnově farní budovy - srpen 2009

Areál fary je opatřen mnoha okny. V měsíci srpnu jsme po letech přistoupili k jejich nutné obnově kvalitním nátěrem. Letos, v první etapě, se dostalo na všechny okna jižní strany budovy.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Záznamů: 31-39 z celkem 39   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Být křesťanem znamená být poutníkem až do příchodu do Otcova domu.
Aurelius Augustinus (354 - 430), biskup katolické církve
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

7.5.2018
Na stránkách farnosti byl přidán klikací odkaz na nové zpravodajství "Vatican News", najdete jej v levé části stránky.

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter