Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

kostel sv. Ignáce

Od návratu premonstrátů do Jihlavy (po roce 1989) zastřešovala Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu tohoto filiálního kostela naší farnosti. Od poloviny roku 2016 již veškeré opravy zastřešuje pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba (případně Biskupství Brněnské). Opravy budou dále pokračovat pouze v režimu finančních možností farnosti.

Děkujeme za finanční pomoc ve farních sbírkách i za sponzorské dary pro tento účel. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte "dar sv. Ignác". Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Opravy na střeše kostela sv. Ignáce - květen 2016

Na přelomu letošního dubna a května probíhaly klempířské práce na jižní straně střechy lodě kostela sv. Ignáce z Loyoly.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nové zpěvníky pro kostel sv. Ignáce - březen 2016

Začátkem března letošního roku jsme pořídili nové kancionály (společné zpěvníky českých a moravských diecézí) pro kostel sv. Ignáce z Loyoly.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nový koberec pro kostel sv. Ignáce - leden 2016

K začátku letošního roku 2016 byl pořízen nový koberec pro kostel sv. Ignáce z Loyoly.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zpřístupněna Jihlavská pieta z kostela sv. Ignáce - květen 2015

Začátkem mariánského měsíce května byla zpřístupněna kaple s Jihlavskou pietou z kostela sv. Ignáce. Sousoší bylo slavnostně požehnáno ve čtvrtek 7. května 2015 při bohoslužbě za účasti mnoha věřících. Poprvé také všichni mohli obnovenou Pietu shlédnout. Kaple tak již zůstává jako nedílná část kostela přístupná k modlitbě vždy před a po bohoslužbách konaných v kostele sv. Ignáce celoročně. Informační panel v kapli přináší návštěvníkům základní informace o této národní kulturní památce.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Čištění průčelí kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

Začátkem prosince letošního roku proběhly na kostele sv. Ignáce z Loyoly práce spojené s čištěním průčelí objektu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Zabezpečení objektu kostela sv. Ignáce - prosinec 2014

V rámci letošních projektů ve svatojakubské farnosti byla v kostele sv. Ignáce z Loyoly instalována nová elektronická zabezpečovací signalizace.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nové řešení prostoru v kostele sv. Ignáce - listopad 2014

V listopadu 2014 bylo realizováno nové řešení prostoru v části interiéru filiálního kostela sv. Ignáce z Loyoly, včetně nového položení koberců.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Oprava a údržba varhan u sv. Ignáce - únor 2014

Koncem února letošního roku došlo k malým opravám na varhanách v kostele sv. Ignáce v rámci jejich údržby.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Přípravné práce opravy průčelí kostela sv. Ignáce – srpen 2013

Ve středu 31. 7. 2013 byly zahájeny projekční práce související s postupnou přípravou opravy průčelí kostela sv. Ignáce z Loyoly, jednoho z filiálních kostelů jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 13   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...