Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

kostel N. Srdce Ježíšova

Od návratu premonstrátů do Jihlavy po roce 1989 do poloviny roku 2016 zastřešovala Královská kanonie premonstrátů na Strahově obnovu tohoto filiálního kostela naší farnosti a přilehlého areálu.

Od poloviny roku 2016 již veškeré opravy kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a přilehlého areálu zastřešuje pouze Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, tzn. Biskupství brněnské. Opravy dále pokračují pouze v režimu finančních možností farnosti.

Děkujeme za finanční pomoc ve farních sbírkách i za sponzorské dary pro tento účel. Číslo účtu farnosti: 1465112349/0800, do poznámky uveďte "dar N. Srdce Ježíšovo". Na požádání můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Oplocení u Nejsv. Srdce Páně, 1. etapa – červenec 2012

Se začátkem letních prázdnin byla ukončena první část obnovy oplocení areálu u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záměr obnovy oplocení areálu – červen 2012

V letošním roce jsme přistoupili k záměru obnovy vnějšího oplocení areálu u jednoho z filiálních kostelů naší farnosti – Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Oprava přívodu vody ke kostelu - únor 2012

V měsíci únoru došlo pravděpodobně vlivem dlouhodobých značně nízkých venkovních teplot k havárii na hlavním přívodu vody k objektu kostela Nejsv. Srdce Páně v Malém Beranově.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Obnova schodů u Nejsv. Srdce Páně – listopad 2011

Koncem měsíce října jsme přistoupili k přeskládání schodů u vchodu do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Splašková kanalizace s přípojkou ke kostelu - květen 2011

V dubnu a květnu letošního roku proběhlo položení splaškové kanalizace na pozemcích tvořících naši farnost, s vybudováním přípojky k budově kostela Nejsv. Srdce Páně.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Statické posouzení stropu a krovu kostela - březen 2011

Na naši žádost bylo vypracováno statické posouzení stropu a dřevěné konstrukce krovu filiálního kostela Nejsv. Srdce Páně.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Oprava odcizených svodů na kostele - říjen 2010

V době letních prázdnin byly odcizeny měděné svody z kostela Nejsv. Srdce Páně v Malém Beranově. Věc byla oznámena Policii ČR. Bohužel podobné zkušenosti mají téměř ve většině farností. Za nějaký čas jsme tedy na původní místo nechali osadit pouze svody plastové, a to i za cenu, že estetické hledisko nebude stoprocentní.

Autor: P. Petr, farář | Pokračování článku...

Záznamů: 11-15 z celkem 15   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter