Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Správci farnosti

Správci (faráři a administrátoři) svatojakubské farnosti od roku 1233 dodnes:

Petr Ivan Božik od 1. 7. 2008
Metoděj Zdeněk Kozubík 1. 9. 2001 – 30. 6. 2008
Dominik Josef Doubrava 1. 10. 1991 – 31. 8. 2001
Česlav Ludvík Malík 1. 8. 1990 – 30. 9. 1991
Alois Bumbálek 1. 1. 1980 – 31. 7. 1990
Bohuslav Vitula 1. 4. 1960 – 31. 12. 1979
Josef Kubíček 1. 9. 1958 – 30. 3. 1960
Milo František Benda 29. 7. 1958 – 31. 8. 1958
Sales Šírek ?. 7. 1945 – 29. 7. 1958
Josef Kára ?. 5. 1945 – ?. 7. 1945
Otto Katzer 1942 – 1945
Christian Honsig 1919 – 1942
Bruno Sauer 1914 – 1919
Alexander Beckert 1897 – 1914
Nepomuk Králík 1885 – 1897
Valentin Zodl 1873 – 1885
Kornel Köpl 1857 – 1873
Georg Möschl 1850 – 1857
Tomáš Scherrling 1848 – 1850
Ludvík Jestřábek 1838 – 1848
Dominik Artner 1837 – 1838
Martin Weber 1816 – 1837
Marian Mika 1804 – 1816
Milo Nepomuk Grün 1790 – 1804 (pak od 1804 do 1816 opat strahovský)
Michal Los 1776 – 1790
Xaver Kuschel 1760 – 1776
Strahov vs. Olomouc1 1756 – 1760
Kazimír Burián 1750 – 1756
Hermann Wemmer 1734 – 1750
Blažej Štěpán 1721 – 1734
Xaver Prošek 1716 – 1721
Erasmus Retz 1715 – 1716
Ondřej Cheno 1709 – 1715
Anselm Světelský 1706 – 1709
Adolf z Reifeldu 1702 – 1706
Fridericus Hailmann 1694 – 1702
Erasmus Rupius 1691 – 1694
Basil Schumann 1671 – 1691
Milon Marquardt 1663 – 1671
Richard Liebholdt 1656 – 1663
Bernard Sutor 1649 – 1656
Erasmus Kolbelius 1647 – 1648
Theodor Hulsmann 1644 – 1647
Tobiáš Walthemius 1640 – 1643
Berthold Heros 1634 – 1640
Jindřich Hulsmann 1630 – 1634
Augustin Kotzauer 1625 – 1630
Johann Khirn 1623 – 1624
Jan Hloušek2 1622 – 1624
protestanti3 ? – 1622
Jan Rohrbacher ? – ?
změna majitele4 od 1591
změna majitele5 ? – 1591
opat Martin II6 ? – 1557
opat Wolfgang7 1494 – 1500
Jan Santoris 1489 – 1494
opat Václav8 1466 – 1489
opat Martin9 1466 – 1466
Jan 1457 – ?
Matěj 1447 – ?
Jan ? – 1447
Makarius 1424 – ?
Václav Adae (Adam?) ? – 1424
Drslaw 1383 – ?
Jakub 1373 – 1383
Mikred ? – 1373
Marsilius 1337 – ?
Otta 1334 – 1337
Hermann 1332 – 1334
Theodorich okolo 1313
Marsilius okolo 1304
Vilém ? okolo 1288
Štěpán10 ?
vznik farnosti11 od 1233

1) spory o vlastnictí
2) první farář dosazený opatem strahovským
3) fara v držení protestantů téměř 100 let
4) strahovský opat Jan III. Lohelius (opatem 1582–1612), později arcibiskup pražský a velmistr křížovníků s červenou hvězdou (obojí 1612–1622), připojil schátralé Želivské a Brněnské opatství. Začátek správy svatojakubské fary strahovskými premonstráty.
5) brněnský opat Kašpar Schönauer připojil schátralé Želivské opatsví
6) poslední želivský opat sídlící v Jihlavě, jistou dobu před zvolením také v Jihlavě zastával úřad faráře
7) 1494 – 1500 „pouze“ farářem, od 1500 opatem
8) patrně Václav Adae (Adam?), který již v Jihlavě farářoval, opatem do roku 1500, ale ustanovil faráře
9) Želivský klášter obsazen husity, opat Martin přesídlil do Jihlavy; Jihlava sídlem opata 1466 – 1557
10) první písemně doložený farář, působil někdy v rozmezí let 1233 – 1257
11) v roce 1233 koupil želivský opat Heřman humpolecké a jihlavské državy od Hermanna zvaného Balko, komtura řádu německých rytířů
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...