Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Kněží rodáci

Kněží pocházející z naší farnosti (a z Jihlavy)
Modleme se za povolání ke kněžství a řeholnímu životu pro mladé lidi i z naší farnosti.

Ladislav Nosek, S.J.
svěcení: 2009
(Tovaryšstvo Ježíšovo)
Josef Sedlák
svěcení: 2003
(Diecéze brněnská – komunita Taizé)
Řehoř Jiří Žáček, O.Praem.
svěcení: 2002
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Roman Musil, O.M.I.
svěcení: 2001
(Kongregace oblátů)
Martin Libor Dvořák, O.P.
svěcení: 1995
(Řád dominikánů)
Petr Koutský
svěcení: 1990
(Diecéze českobudějovická)
 
Jan Fiala
svěcení: 1989
(Diecéze brněnská)
Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.
svěcení: 1982
(Řád karmelitánů)
Josef Čermák
svěcení: 1977
(Diecéze litoměřická)
Bohdan Sroka
svěcení: 1974
(Diecéze brněnská)
Michael Josef Pojezdný, O.Praem.
opat strahovský
svěcení: 1967, benedikce: 1987
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Antonín Vokáč
svěcení: 1950
(Diecéze brněnská)
Alois Sedlák
svěcení: 1948
(Diecéze brněnská)
Requiescat in pace
Jan Med, S.D.B.
svěcení: 1943
(Kongregace salesiánů)
Requiescat in pace
Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...