Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kněží rodáci

Kněží pocházející z naší farnosti (a z Jihlavy)
Modleme se za povolání ke kněžství a řeholnímu životu pro mladé lidi i z naší farnosti.

Ladislav Nosek, S.J.
svěcení: 2009
(Tovaryšstvo Ježíšovo)
Josef Sedlák
svěcení: 2003
(Diecéze brněnská – komunita Taizé)
Řehoř Jiří Žáček, O.Praem.
svěcení: 2002
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Roman Musil, O.M.I.
svěcení: 2001
(Kongregace oblátů)
Martin Libor Dvořák, O.P.
svěcení: 1995
(Řád dominikánů)
Petr Koutský
svěcení: 1990
(Diecéze českobudějovická)
 
Jan Fiala
svěcení: 1989
(Diecéze brněnská)
Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.
svěcení: 1982
(Řád karmelitánů)
Josef Čermák
svěcení: 1977
(Diecéze litoměřická)
Bohdan Sroka
svěcení: 1974
(Diecéze brněnská)
Michael Josef Pojezdný, O.Praem.
emeritní opat strahovský
svěcení: 1967, benedikce: 1987
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Antonín Vokáč
svěcení: 1950
(Diecéze brněnská)
Alois Sedlák
svěcení: 1948
(Diecéze brněnská)
Requiescat in pace
Jan Med, S.D.B.
svěcení: 1943
(Kongregace salesiánů)
Requiescat in pace
Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter