Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Kněží rodáci

Kněží pocházející z naší farnosti (a z Jihlavy)
Modleme se za povolání ke kněžství a řeholnímu životu pro mladé lidi i z naší farnosti.

Ladislav Nosek, S.J.
svěcení: 2009
(Tovaryšstvo Ježíšovo)
Josef Sedlák
svěcení: 2003
(Diecéze brněnská – komunita Taizé)
Řehoř Jiří Žáček, O.Praem.
svěcení: 2002
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Roman Musil, O.M.I.
svěcení: 2001
(Kongregace oblátů)
Martin Libor Dvořák, O.P.
svěcení: 1995
(Řád dominikánů)
Petr Koutský
svěcení: 1990
(Diecéze českobudějovická)
 
Jan Fiala
svěcení: 1989
(Diecéze brněnská)
Cyril Vojtěch Kodet, O.Carm.
svěcení: 1982
(Řád karmelitánů)
Josef Čermák
svěcení: 1977
(Diecéze litoměřická)
Bohdan Sroka
svěcení: 1974
(Diecéze brněnská)
Michael Josef Pojezdný, O.Praem.
emeritní opat strahovský
svěcení: 1967, benedikce: 1987
(Řád premonstrátů – kanonie Strahov)
Antonín Vokáč
svěcení: 1950
(Diecéze brněnská)
Alois Sedlák
svěcení: 1948
(Diecéze brněnská)
Requiescat in pace
Jan Med, S.D.B.
svěcení: 1943
(Kongregace salesiánů)
Requiescat in pace
Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter