Radio Vaticana
Aktuální zprávy najdete ZDEČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Promluvy

Encyklika LUMEN FIDEI (Světlo víry)

Text encykliky o víře „Lumen Fidei“ Nejvyššího Velekněze Františka biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím. Český překlad Vám přinášíme i na našem farním webu k přečtení, zamyšlení a užitku…

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Jak bude vypadat Církev ve třetím tisíciletí?

„Budoucnost církve může vzejít a vzchází i dnes jenom ze síly těch, kteří mají hluboké kořeny a žijí z ryzí plnosti víry. Nevzejde od těch, kteří se jen přizpůsobují danému okamžiku (…) Pokládám za jisté, že církvi nastávají těžké časy, byť její vlastní krize teprve začíná. Nutno počítat se značnými otřesy. Ale jsem si jist také tím, co bude na konci: nikoliv církev politického kultu (…), nýbrž církev víry. Snad už nebude schopna být silou, ovládající společenské proudy, jako tomu bylo kdysi, ale bude znovu vzkvétat a pro lidi se stane viditelným domovem, který jim dává život a naději přesahující smrt.“ – úryvek z přednášky Josepha Ratzingera z roku 1969.

Autor: Převzato z radiovaticana.cz | Pokračování článku...

Homilie Benedikta XVI. při půlnoční mši svaté - Vánoce 2012

„Se slávou Boha na nebeských výsostech souvisí pokoj lidí na zemi. Tam, kde se nevzdává sláva Bohu, kde je Bůh opomíjen nebo rovnou popírán, není ani pokoj. Avšak myšlenkové proudy, které se dnes šíří, tvrdí opak: náboženství a zejména monoteismus je prý příčinou násilí a válek ve světě; je prý zapotřebí nejprve osvobodit lidstvo od náboženství, aby nastal pokoj. (…) Jaké druhy arogantního násilí se potom objeví a jak člověk pohrdne člověkem a pošlape jej, to jsme ve vší krutosti viděli během minulého století.“

Autor: Převzato z RV | Pokračování článku...

Homilie o slavnosti sv. Václava ve Staré Boleslavi - 28. 9. 2012

O letošní národní Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi pronesl při hlavní bohoslužbě homilii Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. Text promluvy přinášíme.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Na cestě k malému stádci...

„Vzhled církve v novověku je podstatně určován tím, že se zcela novým způsobem stala církví pohanů a ještě mnohem více jí i nadále bude – nikoliv jako kdysi církví pohanů, z kterých se stali křesťané, nýbrž církví pohanů, kteří se ještě nazývají křesťany, avšak ve skutečnosti se stali pohany.“ – úryvek z přednášky Josepha Ratzingera z roku 1958.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Pastýřský list o rodině - 13. 5. 2012

Poselství o. biskupa Vojtěcha a biskupů naší vlasti k VII. světovému setkání rodin – zamyšlení nad skutečností, že „rodina je oblastí, která patří k nejcennějším darům lidstva. Z hlediska společenského poznání nemá dnes rodina žádnou jinou alternativu (…) Sestry a bratři, děkujeme každému z vás, kteří přijímáte péči a starost o dobro rodiny jako dar i jako nejdůležitější úkol svého života, a také vám, kteří se za to modlíte“, uzavírají poselství biskupové naší země.

Autor: Převzato z ACEB 4/2012 | Pokračování článku...

Svátek Uvedení Páně do chrámu - 2. 2. 2012

Začátkem února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který na křesťanském Západě nesl až do roku 1969 název Očišťování Panny Marie. Čtyřicet dní po slavnosti Narození Páně tak uzavíral vánoční dobu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poselství papeže Benedikta XVI. k 1. 1. 2012

„Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat všem s velkou důvěrou a láskou své speciální přání pro nastávající dobu, aby byla skutečně ve znamení spravedlnosti a míru. S jakým postojem máme hledět k novému roku?“

Autor: Převzato z cirkev.cz | Pokračování článku...

Pastýřský list biskupa Vojtěcha - 18. 9. 2011

Poselství o. biskupa Vojtěcha v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které si budeme připomínat v roce 2013.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie o slavnosti sv. apoštola Jakuba - 2011

Text homilie o. Johannese Jürgena Stoewera, OPraem, pronesené u příležitosti slavnosti hlavního patrona svatojakubské farnosti, v neděli 24. 7. 2011 ve farním kostele sv. Jakuba:

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 28   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2018 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2018
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Všechna rozmanitost, všechen půvab, všechna krása života se skládá ze stínů a světla.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910), ruský spisovatel a filosof
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

24.1.2018
Stručný přehled některých důležitějších události v životě naší farnosti v roce 2018 najdete v menu "Kalendář událostí". Je průběžně aktualizován.

15.12.2017
Přehled letošních vánočních bohoslužeb najdete přes menu "Bohoslužby".

27.11.2017
Na webu byla přidána nová záložka, více v menu "Péče o objekty > Další informace".

25.9.2017
Na webu farnosti najdete klikací odkaz na Strahovský klášter; pokud jej chcete svým darem podpořit, můžete klášter kontaktovat pomocí formuláře - po kliknutí na jeho logo vpravo dole.

25.9.2017
Na webu farnosti najdete nově odkaz na diecézní fond brněnského biskupství kliknutím na logo v pravé spodní části webu.

10.9.2017
Rozpis úklidů v kostele sv. Jakuba a kapli Panny Marie Bolestné pro aktuální školní rok najdete v menu "Ke stažení > Dokumenty".

4.9.2017
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter