Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Promluvy

Homilie o slavnosti sv. apoštola Jakuba - 2011

Text homilie o. Johannese Jürgena Stoewera, OPraem, pronesené u příležitosti slavnosti hlavního patrona svatojakubské farnosti, v neděli 24. 7. 2011 ve farním kostele sv. Jakuba:

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie o 5. neděli velikonoční - 2011

To, co zaznělo v evangeliu o čtvrté neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře z Jan 10,10 … „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“, pokračuje v evangeliu dnešní neděle v Jan 14, 1 – 4 : „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Homilie o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 2011

„Zmrtvýchvstalý se nezjevuje mase při velkém veřejném divadle. To vůbec není způsob vnímání, který by mu mohl být blízký. Ukazuje se svědkům, kteří spolu s ním šli kousek jeho cesty ke smrti. První poselství Zmrtvýchvstalého, které zažili na vlastní kůži andělé a ženy, zní: Následujte mě, jdu před vámi! Víra ve zmrtvýchvstání znamená tedy hlavně jít.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době roku 2011

Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni. (Kol 2, 12)

Autor: P. Petr, z cirkev.cz | Pokračování článku...

Vánoční poselství papeže Benedikta XVI. - 25. 12. 2010

Přečtěte si plné znění poselství papeže Benedikta XVI. k letošní oslavě Narození Spasitele, adresované všem obyvatelům města Říma a celého světa.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době roku 2010

Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista. (srov. Řím 3,21–22)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie 4. neděle v mezidobí - 2010

Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ (Lk 4,22)

Problém nazaretských byl v tom, že Ježíše vnímali jenom jako syna Josefova. Nepřijali ho jako Božího Syna. Vnímali ho tedy polovičatě a odtud je třeba vycházet také v našem uvažování. Kdo je pro mě Ježíš? Od toho se potom odvíjí to, jestli může být jeho slovo v mém životě směrodatné nebo jestli to můj život nemusí poznamenávat, nebo dokonce nechci, aby jeho slovo bylo pro mě určující. Nepovažují to za důležité.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Velkorysost Boží a Mariina všímavost

Řeknu vám jeden kratičký příběh: Jako obvykle v neděli v poledne volá maminka z kuchyně: Miláčci, oběd! V tu chvíli manžel leží na posteli a čte noviny a obě děti sledují televizní pořad s hlasitou hudbou.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Vánoční poselství papeže Benedikta XVI. - 25. 12. 2009

Poselství papeže Benedikta XVI. „Urbi et Orbi“ (městu a světu) z 25. 12. 2009 z náměstí sv. Petra ve Vatikánu:

Autor: OPraem | Pokračování článku...

Záznamů: 21-28 z celkem 28   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter