Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Promluvy

Homilie o slavnosti sv. apoštola Jakuba - 2011

Text homilie o. Johannese Jürgena Stoewera, OPraem, pronesené u příležitosti slavnosti hlavního patrona svatojakubské farnosti, v neděli 24. 7. 2011 ve farním kostele sv. Jakuba:

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie o 5. neděli velikonoční - 2011

To, co zaznělo v evangeliu o čtvrté neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře z Jan 10,10 … „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“, pokračuje v evangeliu dnešní neděle v Jan 14, 1 – 4 : „Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Homilie o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 2011

„Zmrtvýchvstalý se nezjevuje mase při velkém veřejném divadle. To vůbec není způsob vnímání, který by mu mohl být blízký. Ukazuje se svědkům, kteří spolu s ním šli kousek jeho cesty ke smrti. První poselství Zmrtvýchvstalého, které zažili na vlastní kůži andělé a ženy, zní: Následujte mě, jdu před vámi! Víra ve zmrtvýchvstání znamená tedy hlavně jít.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době roku 2011

Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni. (Kol 2, 12)

Autor: P. Petr, z cirkev.cz | Pokračování článku...

Vánoční poselství papeže Benedikta XVI. - 25. 12. 2010

Přečtěte si plné znění poselství papeže Benedikta XVI. k letošní oslavě Narození Spasitele, adresované všem obyvatelům města Říma a celého světa.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době roku 2010

Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista. (srov. Řím 3,21–22)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie 4. neděle v mezidobí - 2010

Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ (Lk 4,22)

Problém nazaretských byl v tom, že Ježíše vnímali jenom jako syna Josefova. Nepřijali ho jako Božího Syna. Vnímali ho tedy polovičatě a odtud je třeba vycházet také v našem uvažování. Kdo je pro mě Ježíš? Od toho se potom odvíjí to, jestli může být jeho slovo v mém životě směrodatné nebo jestli to můj život nemusí poznamenávat, nebo dokonce nechci, aby jeho slovo bylo pro mě určující. Nepovažují to za důležité.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Velkorysost Boží a Mariina všímavost

Řeknu vám jeden kratičký příběh: Jako obvykle v neděli v poledne volá maminka z kuchyně: Miláčci, oběd! V tu chvíli manžel leží na posteli a čte noviny a obě děti sledují televizní pořad s hlasitou hudbou.

Autor: P. Mikuláš | Pokračování článku...

Vánoční poselství papeže Benedikta XVI. - 25. 12. 2009

Poselství papeže Benedikta XVI. „Urbi et Orbi“ (městu a světu) z 25. 12. 2009 z náměstí sv. Petra ve Vatikánu:

Autor: OPraem | Pokračování článku...

Záznamů: 21-29 z celkem 29   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter