Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

Zajímavosti

´Bůh anebo nic´ - dobrá kniha pro blížící se prázdninový čas

V loňském roce 2015 vyšla ve Francii kniha Dieu ou rien, která je rozsáhlým rozhovorem francouzského novináře s kardinálem Robertem Sarahem, současným prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Od té doby již kniha vyšla ve 14 dalších jazycích. V červnu 2016 vychází ve slovenském překladu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nový biskup v nejsevernější diecézi světa

Dne 18. 9. 2015 byl jmenován nový biskup diecéze Reykjavík na Islandu, stal se jím slovenský kapucín P. Dávid Tencer. Protože jej znají i někteří (dnes již) jihlavští farníci z dob jeho kněžského působení na Slovensku, přinášíme na webu tuto zprávu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety z kostela sv. Ignáce - 7. 5. 2015

Ve čtvrtek 7. května proběhne slavnostní otevření kaple a požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety v kostele sv. Ignáce. V 17:45 je v kostele mariánská pobožnost (litanie) a v 18:00 mše svatá. V závěru bohoslužby bude požehnáno obnovené sousoší Jihlavské piety a poprvé si tak budete moci Pietu i celou kapli prohlédnout.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vyobrazení Desatera na kartuších chórových lavic v kostele sv. Jakuba

V presbytáři jihlavského farního kostela sv. Jakuba se nachází zajímavé zobrazení biblického Desatera, které je vzhledem k svému umístění v sakrálním prostoru u oltáře ukryto farníkům i dalším návštěvníkům, a většina z nich patrně ani neví, že zde toto dílo ukryto je. Také proto stojí za to se tomuto zobrazení blíže věnovat.

Autor: Kristýna Bulínová, P. Petr | Pokračování článku...

Obnovená tradice mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie u sv. Jakuba

Od května roku 2014 jsme obnovili tradici pravidelných mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie. Bohoslužby se konají každé pondělí v 8 hodin po celý rok (kromě velkých slavností). Více ve dvou příspěvcích k tématu:

Jindřich Zdeněk Charouz, O.Praem.: Počátky zbožné úcty svatojakubské Piety
Petr Ivan Božik, O.Praem.: Krátce k historii a současnosti kaple Bolestné Panny Marie

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Vzpomínka na noc ze 13. na 14. 4. 1950

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhl v naší zemi násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). Část dějin, která pak následovala, zanechala v naší zemi morální i materiální škody, které jsou viditelně přítomné dodnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Medailonky ze života premonstrátů v různých částech světa

V souvislosti se slavností našeho zakladatele sv. Norberta, 6. 6., přinášíme jako zajímavost několik krátkých medailonů ze života řádu v různých částech světa dnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze, mučedníka z našeho řádu - 13. 10.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci říjnu si připomínáme blah. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka sv. Ludolfa, biskupa, mučedníka z našeho řádu - 26. 4.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci dubnu si připomínáme sv. Ludolfa, biskupa diecéze Ratzeburg a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Odkud jsou kardinálové?

V souvislosti s uvedením pražského arcibiskupa Dominika Duky do sboru kardinálů přinášíme, jako zajímavost, aktuální přehled počtu kardinálů dle jednotlivých zemí světa.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 27   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 12. týdne v mezidobí
sv. Irenej (Lubomír)

1. čtení:
Gn 15,1-12.17-18
Žalm:
Zl 105
2. čtení:

Evangelium:
Mt 7,15-20
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Buďme tedy velmi opatrní v prognózách. Stále ještě platí slovo Augustinovo, že člověk je propast a co z ní vystupuje, nemůže nikdo bezpečně vědět předem. A kdo věří tomu, že Církev je určována nejen lidskou hlubinou, nýbrž sahá do větší, nekonečné hlubiny Boží, ten má obzvláště dobrý důvod držet se zpátky v předpovědích, jejichž naivní vševědoucnost může být projevem naprosté neznalosti dějin.
Joseph Ratzinger (z přednášky „Wie wird die Kirche im Jahre 2000 aussehen“, 25. 12. 1969)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

27.9.2016
Nový Svatojakubský farní kalendář 2017 si můžete pořídit v kostelech naší farnosti a v kanceláři fary.

Další novinky...