Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zajímavosti

Jiný příběh o Sýrii

Interview Erica van de Beeka s vlámským premonstrátem P. Danielem Maesem z 13. června 2017 o situaci v Sýrii.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Představitelé syrské církve reagují na americkou intervenci

Převzato ze zpravodajství Vatikánského rozhlasu 8. 4. 2017.

Autor: radiovaticana.cz | Pokračování článku...

´Bůh anebo nic´ - dobrá kniha pro blížící se prázdninový čas

V loňském roce 2015 vyšla ve Francii kniha Dieu ou rien, která je rozsáhlým rozhovorem francouzského novináře s kardinálem Robertem Sarahem, současným prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Od té doby již kniha vyšla ve 14 dalších jazycích. V červnu 2016 vychází ve slovenském překladu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nový biskup v nejsevernější diecézi světa

Dne 18. 9. 2015 byl jmenován nový biskup diecéze Reykjavík na Islandu, stal se jím slovenský kapucín P. Dávid Tencer. Protože jej znají i někteří (dnes již) jihlavští farníci z dob jeho kněžského působení na Slovensku, přinášíme na webu tuto zprávu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety z kostela sv. Ignáce - 7. 5. 2015

Ve čtvrtek 7. května proběhne slavnostní otevření kaple a požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety v kostele sv. Ignáce. V 17:45 je v kostele mariánská pobožnost (litanie) a v 18:00 mše svatá. V závěru bohoslužby bude požehnáno obnovené sousoší Jihlavské piety a poprvé si tak budete moci Pietu i celou kapli prohlédnout.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vyobrazení Desatera na kartuších chórových lavic v kostele sv. Jakuba

V presbytáři jihlavského farního kostela sv. Jakuba se nachází zajímavé zobrazení biblického Desatera, které je vzhledem k svému umístění v sakrálním prostoru u oltáře ukryto farníkům i dalším návštěvníkům, a většina z nich patrně ani neví, že zde toto dílo ukryto je. Také proto stojí za to se tomuto zobrazení blíže věnovat.

Autor: Kristýna Bulínová, P. Petr | Pokračování článku...

Obnovená tradice mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie u sv. Jakuba

Od května roku 2014 jsme obnovili tradici pravidelných mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie. Bohoslužby se konají každé pondělí v 8 hodin po celý rok (kromě velkých slavností). Více ve dvou příspěvcích k tématu:

Jindřich Zdeněk Charouz, O.Praem.: Počátky zbožné úcty svatojakubské Piety
Petr Ivan Božik, O.Praem.: Krátce k historii a současnosti kaple Bolestné Panny Marie

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Vzpomínka na noc ze 13. na 14. 4. 1950

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhl v naší zemi násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). Část dějin, která pak následovala, zanechala v naší zemi morální i materiální škody, které jsou viditelně přítomné dodnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Medailonky ze života premonstrátů v různých částech světa

V souvislosti se slavností našeho zakladatele sv. Norberta, 6. 6., přinášíme jako zajímavost několik krátkých medailonů ze života řádu v různých částech světa dnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze, mučedníka z našeho řádu - 13. 10.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci říjnu si připomínáme blah. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 29   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter