Radio Vaticana
ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zajímavosti

´Bůh anebo nic´ - dobrá kniha pro blížící se prázdninový čas

V loňském roce 2015 vyšla ve Francii kniha Dieu ou rien, která je rozsáhlým rozhovorem francouzského novináře s kardinálem Robertem Sarahem, současným prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Od té doby již kniha vyšla ve 14 dalších jazycích. V červnu 2016 vychází ve slovenském překladu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Nový biskup v nejsevernější diecézi světa

Dne 18. 9. 2015 byl jmenován nový biskup diecéze Reykjavík na Islandu, stal se jím slovenský kapucín P. Dávid Tencer. Protože jej znají i někteří (dnes již) jihlavští farníci z dob jeho kněžského působení na Slovensku, přinášíme na webu tuto zprávu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety z kostela sv. Ignáce - 7. 5. 2015

Ve čtvrtek 7. května proběhne slavnostní otevření kaple a požehnání obnoveného sousoší Jihlavské piety v kostele sv. Ignáce. V 17:45 je v kostele mariánská pobožnost (litanie) a v 18:00 mše svatá. V závěru bohoslužby bude požehnáno obnovené sousoší Jihlavské piety a poprvé si tak budete moci Pietu i celou kapli prohlédnout.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vyobrazení Desatera na kartuších chórových lavic v kostele sv. Jakuba

V presbytáři jihlavského farního kostela sv. Jakuba se nachází zajímavé zobrazení biblického Desatera, které je vzhledem k svému umístění v sakrálním prostoru u oltáře ukryto farníkům i dalším návštěvníkům, a většina z nich patrně ani neví, že zde toto dílo ukryto je. Také proto stojí za to se tomuto zobrazení blíže věnovat.

Autor: Kristýna Bulínová, P. Petr | Pokračování článku...

Obnovená tradice mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie u sv. Jakuba

Od května roku 2014 jsme obnovili tradici pravidelných mariánských bohoslužeb v kapli Bolestné Panny Marie. Bohoslužby se konají každé pondělí v 8 hodin po celý rok (kromě velkých slavností). Více ve dvou příspěvcích k tématu:

Jindřich Zdeněk Charouz, O.Praem.: Počátky zbožné úcty svatojakubské Piety
Petr Ivan Božik, O.Praem.: Krátce k historii a současnosti kaple Bolestné Panny Marie

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Vzpomínka na noc ze 13. na 14. 4. 1950

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 proběhl v naší zemi násilný zásah proti mužským řeholním řádům pod krycím názvem „Akce K“ (Kláštery). Část dějin, která pak následovala, zanechala v naší zemi morální i materiální škody, které jsou viditelně přítomné dodnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Medailonky ze života premonstrátů v různých částech světa

V souvislosti se slavností našeho zakladatele sv. Norberta, 6. 6., přinášíme jako zajímavost několik krátkých medailonů ze života řádu v různých částech světa dnes.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze, mučedníka z našeho řádu - 13. 10.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci říjnu si připomínáme blah. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka sv. Ludolfa, biskupa, mučedníka z našeho řádu - 26. 4.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci dubnu si připomínáme sv. Ludolfa, biskupa diecéze Ratzeburg a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Odkud jsou kardinálové?

V souvislosti s uvedením pražského arcibiskupa Dominika Duky do sboru kardinálů přinášíme, jako zajímavost, aktuální přehled počtu kardinálů dle jednotlivých zemí světa.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 27   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2017 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář

středa 20. týdne v mezidobí
sv. Růžena z Limy

1. čtení:
Sd 9,6-15
Žalm:
Zl 21
2. čtení:

Evangelium:
Mt 20,1-16a
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2017
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Pokud se nedbá o liturgii, zanedbává se víra. Člověk skutečně posvátnou a krásnou liturgii potřebuje, protože je to vrcholný moment setkání člověka s Bohem tváří v tvář
kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro liturgii a svátosti (v rozhovoru pro Radio Chrétienne Francophone)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

14.8.2017
Na webu farnosti najdete nově přímý odkaz na zpravodajství Res claritatis, kliknutím na logo v levé spodní části webu. V odkazu pak pdf vydání zpravodajského čtrnáctideníku "Monitor" a časopisu pro novou evangelizaci "Milujte se".

1.6.2017
Přehled témat vzdělávacích programů ve farnosti od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Vzdělávací programy".

18.5.2017
Přehled pozvaných kněží k duchovním obnovám v adventu a postu od roku 2008 dodnes najdete v menu "Historie > Duchovní obnovy".

4.4.2017
První svaté přijímání dětí 21.5.2017. Udělování svátosti biřmování 11.6.2017. Další info v menu "Kalendář událostí".

24.3.2017
Velikonoční bohoslužby a informace již najdete na webu.

27.2.2017
Příležitost k svátosti smíření před Velikonocemi je po celou dobu postní před každou bohoslužbou (do středy Svatého týdne).

17.12.2016
Přehled hlavních vánočních bohoslužeb 2016/2017 najdete na webu farnosti.

Další novinky...