Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zajímavosti

Památka sv. Ludolfa, biskupa, mučedníka z našeho řádu - 26. 4.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci dubnu si připomínáme sv. Ludolfa, biskupa diecéze Ratzeburg a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Odkud jsou kardinálové?

V souvislosti s uvedením pražského arcibiskupa Dominika Duky do sboru kardinálů přinášíme, jako zajímavost, aktuální přehled počtu kardinálů dle jednotlivých zemí světa.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka blah. Jakuba Kerna, kněze z našeho řádu - 20. 10.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci říjnu si připomínáme blah. Jakuba Kerna, kněze.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

O modlitbě růžence

Podle tradice je měsíc říjen znám také jako měsíc, ve kterém více než jindy můžeme věnovat svou pozornost modlitbě růžence. V tomto měsíci (7. října) slavíme také památku Panny Marie Růžencové.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka blah. Hroznaty, mučedníka - 14. 7.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci červenci si dále připomínáme blah. Hroznatu z Teplé, zakladatele kláštera a mučedníka.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka sv. Adriána a Jakuba, kněží a mučedníků – 9. 7.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci červenci si připomínáme sv. Adriána a Jakuba, kněze a mučedníky gorkumské.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka sv. Isfrída, biskupa z našeho řádu - 15. 6.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci červnu si dále připomínáme sv. Isfrída, biskupa diecéze Ratzeburg.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele našeho řádu - 6. 6.

V představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku se dostáváme k sv. Norbertovi z Xanten, zakladateli našeho řádu. Jeho památku si připomínáme v červnu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Památka sv. Heřmana Josefa, kněze z našeho řádu - 24. 5.

Pokračujeme v krátkém představování liturgických památek mužů a žen spojených s řeholním životem podle spirituality řádu sv. Norberta, které si připomínáme v naší farnosti během roku. V měsíci květnu si připomínáme sv. Heřmana Josefa, kněze z opatství Steinfeld.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Doba postní a Velikonoce

Na slavení nejstarších a nejvýznamnějších křesťanských svátků – Velikonoc – se připravujeme dobou postní, která začíná Popeleční středou.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 11-20 z celkem 29   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter