Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2012

Děkovná bohoslužba na Silvestra - 31. 12. 2012

Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu na konci roku s prosbou o požehnání do roku nového se koná v den památky sv. papeže Silvestra, v pondělí 31. 12. v 15:00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba. V závěru bohoslužby eucharistické požehnání. Srdečně zveme.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Homilie Benedikta XVI. při půlnoční mši svaté - Vánoce 2012

„Se slávou Boha na nebeských výsostech souvisí pokoj lidí na zemi. Tam, kde se nevzdává sláva Bohu, kde je Bůh opomíjen nebo rovnou popírán, není ani pokoj. Avšak myšlenkové proudy, které se dnes šíří, tvrdí opak: náboženství a zejména monoteismus je prý příčinou násilí a válek ve světě; je prý zapotřebí nejprve osvobodit lidstvo od náboženství, aby nastal pokoj. (…) Jaké druhy arogantního násilí se potom objeví a jak člověk pohrdne člověkem a pošlape jej, to jsme ve vší krutosti viděli během minulého století.“

Autor: Převzato z RV | Pokračování článku...

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Přehled hlavních vánočních bohoslužeb ve farnostech spravovaných jihlavskou komunitou řádu premonstrátů.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Restaurátorský průzkum v presbytáři farního kostela - prosinec 2012

V měsíci prosinci, před vánočními svátky, byl ukončen restaurátorský průzkum v presbytáři kostela sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Projekt obnovy 2. NP farní budovy - prosinec 2012

Připravujeme rekonstrukci druhého nadzemního podlaží farní budovy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční přání

Autor: Komunita OPraem Jihlava | Pokračování článku...

Vánoční koledování dětí u jesliček - 25. 12. 2012

Kromě pozvání k vánočním bohoslužbám Vás o slavnosti Narození Páně v úterý 25. 12. srdečně zveme také k vánočnímu koledování dětí u jesliček, které si pro Vás připravily mladší děti navštěvující výuku náboženství v naší farnosti. Začátek je v 16:30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: V. Švorčíková, B. Piáčková | Pokračování článku...

Koncerty ve vánoční době - 24. a 26. 12. 2012 a 5. 1. 2013

Informace o koncertech, které se uskuteční v naší farnosti ve vánoční době:
) koncert JSPS Melodie – v pondělí 24. 12. v 24:00 v kostele sv. Ignáce,
) koncert PS Campanula – ve středu 26. 12. v 17:00 v kostele sv. Ignáce,
) koncert JSPS Melodie – v sobotu 5. 1. v 17:00 v kostele sv. Ignáce,
) koncert ZUŠ Jihlava – v úterý 8. 1. v 17:00 ve farním kostele sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Betlémské světlo pro vaše domovy - 23. a 24. 12. 2012

V předsíni farního kostela sv. Jakuba budou skauti a skautky rozdávat betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční setkání ve Strahovském klášteře - 27. až 30. 12. 2012

„Mistře, kde bydlíš?“ Řekl: „Pojďte a uvidíte.“ (Jan 1, 39)

Pozvání k setkání pro kluky od 15 let. Setkání s bratřími, nahlédnutí do života za branou kláštera, příležitost k rozhovorům, poznání zajímavých míst a další duchovní program. Srdečně zveme.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 89   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter