Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2012

Krkonoše s mládeží - 12. až 18. 2. 2012

Třetí únorový týden strávila mládež z naší farnosti týden na chalupě v Krkonoších v Malé Úpě. Spolu s nimi jeli i dva kněží Strahovské kanonie – P. Jeroným a P. Bazil.

Autor: P. Jeroným | Pokračování článku...

Malá schola u sv. Jakuba poprvé - 9. 2. 2012

Ve čtvrtek 9. 2. 2012 v 17 hodin proběhlo ve farní učebně první setkání nově založené Malé scholy u sv. Jakuba.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Návštěva rakouských premonstrátů – 30. 1. 2012

V pondělí 30. ledna 2012 navštívili naši jihlavskou komunitu i farnost rakouští spolubratři z Kanonie premonstrátů v Gerasu spolu se svým opatem Michaelem.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Projekt opravy střechy kostela sv. Jakuba – leden 2012

V roce 2012 opět pokračujeme v obnově všech našich objektů. Také v činnostech souvisejících s postupnou obnovou farního kostela sv. Jakuba Většího, hlavního kostela celé farnosti. V současné době je v rozpracování projekt kompletní opravy střechy.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Návštěva nejmladších spolubratří – 16. a 17. 1. 2012

Ve dnech 16. a 17. ledna 2012 byli na návštěvě Jihlavy v rámci poznávání míst života strahovských komunit nejmladší spolubratři z našeho mateřského kláštera na Strahově.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

S podporou Strahovské knihovny možnost volného vstupu

V roce 1990 se premonstráti vrátili na Strahov. S obnovou řádového života začala také postupná obnova areálu kláštera a dalších objektů v různých částech naší země (mj. také v Jihlavě). V letech 2012 a 2013 se koná sbírka na III. etapu obnovy Strahovské knihovny. Jako poděkování možnost volného vstupu.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Omluva Českého rozhlasu Region - leden 2012

Zveřejnění omluvy Českého rozhlasu Region.

Autor: Kancelář farnosti | Pokračování článku...

Tříkrálový koncert u sv. Jakuba - 5. 1. 2012

Ve čtvrtek 5. 1. 2012 se ve farním kostele sv. Jakuba uskutečnil Tříkrálový koncert ZUŠ Jihlava, který byl pořádán ve spolupráci s farností u sv. Jakuba a Charitou Jihlava.

Autor: OPraem-Ji, Foto: Jiří Tragan | Pokračování článku...

Brigáda v připravovaných prostorech pro farnost III. - září 2011

Pokračujeme s přípravou prostor připravovaného farního centra sv. Norberta ve farní budově.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 81-89 z celkem 89   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec 

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter