Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Zpravodajství 2013

Ohlédnutí za poutním zájezdem do Bavorska 2013

Letošní poutní zájezd starších poutníků z farnosti sv. Jakuba v Jihlavě se uskutečnil v posledním srpnovém týdnu (26. až 29.8. 2013). Námět poznat část Bavorska, která je nedaleko od západní hranice České republiky, vzešel od manželů Wodákových a Göthových. Duchovní doprovod nám tradičně zajišťoval P. Metoděj Kozubík a průvodcem z cestovní kanceláře Via Petrov byl námi oblíbený Ing. Navrátil.

Autor: Karla Šišková | Pokračování článku...

Nové stránky o kostele v Malém Beranově

V těchto dnech byly spuštěny webové stránky věnované jednomu z kostelů svatojakubské farnosti, kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně v Malém Beranově. Na nich si můžete prohlédnout dobové dokumenty, historické i současné fotografie, nebo se začíst do historie našeho nejmladšího kostela.

Autor: admin | Pokračování článku...

Děkovná bohoslužba v poslední den v roce - 31. 12. 2013

Bohoslužba na poděkování Pánu Bohu v poslední den v roce s prosbou o požehnání do roku nového se koná v úterý 31. 12. v 15:00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba. V závěru bohoslužby eucharistické požehnání a chvalozpěv Te Deum. Srdečně zveme.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Požehnání Urbi et Orbi - 25. 12. 2013

Vánoční poselství papeže Františka z náměstí sv. Petra ve Vatikánu a požehnání městu Římu a celému světu.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Vánoční bohoslužby

Přehled hlavních vánočních bohoslužeb ve farnostech v Jihlavě a okolí spravovaných jihlavskou komunitou řádu premonstrátů.

Autor: OPraem-Ji | Pokračování článku...

Vánoční koncerty

Přehled koncertů v kostelech svatojakubské farnosti v době vánoční.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Betlémské světlo

Na Štědrý den 24. 12. 2013 budou skauti a skautky rozdávat betlémské světlo, které si můžete odnést do svých domovů. Možnost převzít světlo bude v předsíni farních kostelů obou jihlavských farností (sv. Jakub Větší a Matka Boží) v čase od 9 do 11 hodin.

Autor: Ludmila Mičánová | Pokračování článku...

Poetická hra o andělech a narození Ježíše nejen pro rodiny a děti - 22. 12. 2013

Na 4. neděli adventní 22. 12. 2013 se odpoledne v 16 hodin ve farním kostele sv. Jakuba uskuteční divadelní představení „Vánoční hra aneb Co andělé zvěstovali“. Poetická hra dvou zaručeně pravých andělů nám tak trochu netradičním ale hezkým způsobem přiblíží vánoční událost narození Ježíše v Betlémě. Nebudou chybět ani drobné andělské kejkle :-). Srdečně zveme.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Smuteční oznámení

Dnes 18. 12. 2013 v ranních hodinách odešel k Pánu ve věku 59 let náš spolubratr a kněz strahovské kanonie P. Hubert Zdislav Pešat, O.Praem. Prosíme o modlitbu za něho.
Requiescat in pace!

Autor: spolubratři OPraem | Pokračování článku...

Adventní nabídka ve farnosti u kostela sv. Jakuba - AKTUALIZOVÁNO

Několik (možná) užitečných informací k blížící se adventní době v naší farnosti. Nabídka je průběžně aktualizována.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 110   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter