Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 1. 5. 2017 až 30. 4. 2019. Kostel je otevřen v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Po ukončení oprav bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti. Průběh rekonstrukce můžete průběžně sledovat přes link AKTUÁLNÍ INFO ZDE.

Aktuality

´Misijní koláč´ ve farnosti 31. 3. 2019

Na 4. postní neděli 31. března proběhne v naší farnosti další ročník dobročinné akce „Misijní koláč“.

Autor: Barbora Piáčková | Pokračování článku...

Duchovní obnova pro farnost

V sobotu 23. března 2019 je od 14 hodin ve farním sálu příležitost k duchovní obnově před velikonočními svátky, tentokrát s P. Cyrilem Tomášem Matějcem, O.Praem.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli postní C
(od 17. do 24. 3. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Diecézní setkání mládeže v Brně 13. 4. 2019

V sobotu před Květnou nedělí 13. dubna 2019 se v Brně na Petrově koná každoroční celodiecézní setkání mládeže.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Rozvod a život rozvedených v církvi

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne v Brně diecézní setkání pro rozvedené.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Svátost pomazání nemocných v době postní

V naší farnosti jako každoročně v pátek před 5. nedělí postní, letos 5. dubna 2019, budeme při mši svaté v 8.00 ve farním kostele sv. Jakuba udělovat svátost pomazání nemocných. Přistoupit mohou lidé vážně nemocní a senioři v pokročilém stáří.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Střecha kostela sv. Jakuba získala vavřín vítěze

Realizace střechy našeho kostela sv. Jakuba získala 1. místo v kategorii “Historické stavby“ v soutěži TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2018.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Týden po 1. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli postní C
(od 10. do 17. 3. 2019)

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

´Postní almužna´ během postní doby

V letošní postní době se děti (i rodiny) v naší farnosti mohou opět zapojit do „Postní almužny“ skrze Oblastní charitu Jihlava.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Postní snažení pro děti při nedělní liturgii

Snažení pro děti o nedělích postní doby bude ve farnosti probíhat opět díky některým maminkám. Jednak ve farním kostele sv. Jakuba při mši svaté v 10.30 a v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Malém Beranově při mši svaté v 9.30 hod.

Autor: P. Petr | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1641   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2002 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
Mír vyžaduje hrdinnou námahu a největší oběti. Je k němu zapotřebí více hrdinství než k válce.
Thomas Merton (1915-1968) katolický kněz, básník, spisovatel, mnich
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

2.9.2018
Informace a přihlášku k ministrantským schůzkám v novém školním roce najdete v menu "Farní aktivity > Ministranti".

29.7.2018
Informace a přihlášku k náboženství dětí ve školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity > Výuka náboženství".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter