Vatican news


ČBK
Holy See Press Office
Návštěvnost


od 27.12.2003
Oblastní Charita Jihlava

Katolický týdeník

RC Monitor

Home

Vítejte na oficiálních stránkách jihlavské Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Naše farnost se nachází v diecézi brněnské a je tvořena společenstvím kolem farního kostela sv. Jakuba Většího a filiálních kostelů: sv. Ignáce z Loyoly, sv. Jana Křtitele a Nejsv. Srdce Ježíšova. Farnost byla založena v 13. století a od svého vzniku je spravována kněžími z řádu premonstrátů, který v roce 1121 založil sv. Norbert. Od r. 1591 dodnes je pod patronátem premonstrátů strahovských. Od r. 1703 je u kostela sv. Jakuba Většího také poutní kaple Panny Marie Bolestné. Budova fary je i řeholním domem, kde žije místní premonstrátská komunita. Věříme, že zde naleznete to, co o naší farnosti potřebujete vědět.
strahovští premonstráti v Jihlavě
Pořad bohoslužeb v neděli a během týdne v naší farnosti najdete v menu Bohoslužby > Aktuální týden.
V kapli P.M.Bolestné se bohoslužby konají každé pondělí, její historii najdete v Bohoslužby > Mariánské.
Ohlášky najdete v menu Ohlášky > Aktuální ohlášky. Události ve farnosti v menu Kalendář událostí.
Příležitost k svátosti smíření v naší farnosti je každý den v týdnu během celého roku. V konkrétním kostele přibližně půlhodiny před bohoslužbou ráno nebo večer. V neděli, kdy je bohoslužeb více, dle příchodu kněze.


Královské kanonii premonstrátů na Strahově byla poskytnuta evropská dotace na projekt "Kompletní rekonstrukce krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě". Celkové způsobilé výdaje jsou 30 920 629,76- Kč (z toho dotace z fondu ERDF 85%, ze státního rozpočtu 10%, soukromé zdroje příjemce 5%). Dodavatelem prací je firma BÁČA, Polička s.r.o. Nabídková, smluvní cena je 26 796 152,- Kč včetně DPH. Realizace akce: 05/2017 až 08/2019. Kostel a mariánská kaple jsou otevřeny v obvyklém režimu. Vyhlídková věž je uzavřena. Mimo projekt opravy krovu a střechy probíhají ve věži z vlastních prostředků kanonie práce před otevřením, které je plánováno na začátku turistické sezony od 04/2020. Průběh rekonstrukce můžete sledovat přes link ZDE.

Aktuality

Květná neděle v naší farnosti

Na Květnou neděli ráno při soukromé mši svaté budou posvěceny kočičky. Následně budou připraveny k rozebrání v předsíni farního kostela sv. Jakuba.

Autor: admin | Pokračování článku...

Farní informace v době pandemie koronaviru COVID-19

Prožíváme zvláštní postní dobu, dobu přípravy na Velikonoce, které, jak je už teď jisté, budeme letos slavit pouze v soukromí svých domovů. Přestože se nemůžeme potkávat v našich kostelích na bohoslužbách a nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat, tak vás všechny chci ujistit, že se za všechny modlíme a při soukromých mších svatých na vás myslíme a sloužíme dané úmysly.

Autor: admin | Pokračování článku...

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v době pandemie koronaviru COVID-19

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19
31. 3. 2020

Autor: admin | Pokračování článku...

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

V brněnské diecézi se do odvolání ruší všechny bohoslužby, duchovní obnovy, společné pobožnosti, modlitební setkání apod.
Biskup Vojtěch uděluje dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě a vyzývá věřící, aby se spojili v modlitbě růžence každý den ve 20:00.

Autor: P. Marian | Pokračování článku...

Týden po 2. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 2. neděli postní A
(od 8. 3. do 15. 3. 2020)

Autor: admin | Pokračování článku...

Zamyšlení nad nedělními evangelii pro mládež

Na dobu postní jsme připravili zamyšlení nad nedělními evangelii pro mládež. Otázky k evangeliu každé neděle budou na internetu, každá neděle bude mít svojí sadu otázek. Adresa stránek a podrobnější pokyny jsou na vytištěném letáčku, který je k dispozici vzadu v kostele. Informace jsou též na nástěnce a na stránkách farnosti.

Autor: admin | Pokračování článku...

Týden po 1. neděli postní

Farní ohlášky pro týden po 1. neděli postní A
(od 1. 3. do 8. 3. 2020)

Autor: admin | Pokračování článku...

Pěší pouť za sv. Olafem do Trondheimu.

Vyprávění s promítáním fotografií z pěší pouti úchvatnou norskou krajinou z Osla ke katedrále Nidaros v Trondheimu.

Autor: admin | Pokračování článku...

Nabízíme práci průvodce

Poptáváme průvodcovskou službu v počtu 6 osob, se kterými bude uzavřena pracovní smlouva a jejichž činnost bude řádně honorována.

Autor: admin | Pokračování článku...

Týden po 7. neděli v mezidobí

Farní ohlášky pro týden po 7. neděli v mezidobí A
(od 23. 2. do 1. 3. 2020)

Autor: admin | Pokračování článku...

Záznamů: 1-10 z celkem 1742   

Začátek | Předchozí | Následující | Konec

Copyright © 2009 - 2019 svjakub.cz | site admin Jakub Kodet | Designed by Ladislav Palán & Tomáš Štambera
Developed by Robin Obůrka (eXtremeHost develop center)
Liturgický kalendář
Liturgický direktář
řádu premonstrátů 2019


Český liturgický kalendář
Týden s Božím slovem
Neděle s dětmi
Katecheze pro děti
K zamyšlení
V den Páně se shromažďujte, lámejte chléb a děkujte. Napřed se však vyznejte ze svých hříchů, aby vaše oběť byla čistá. Nikdo, kdo má spor se svým bližním, ať nepřichází mezi vás, dokud se oba nesmíří, aby vaše oběť nebyla znesvěcena.
Učení Pána hlásané národům dvanácti apoštoly - Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν (kap. XIV; jeden z nejstarších křesťanských spisů z poapoštolské doby, přelom 1. a 2. stol. po Kr.)
Kancelář

Návštěvní hodiny ve farní kanceláři jsou obvykle:

PO, ST, PÁ 9 - 11 a 15 – 17.

Schůzku je vždy lepší si předem domluvit. Setkat s knězem se můžete vždy v kostele v čase před a po bohoslužbě.
Více v menu KONTAKTY.

Novinky

16.5.2019
Informace k slavení patrocinia našich kostelů jako i k slavnosti patrona naší farnosti, sv. apoštola Jakuba (25. 7.) najdete na stránkách.

23.3.2019
Bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc 2019 najdete na stránkách farnosti.

3.1.2019
V menu Péče o objekty přidána nová podstránka "Rozdělení objektů".

3.1.2019
Přidány podstránky "2019" v Kalendáři událostí a ve Zpravodajství.

2.12.2018
Vánoční bohoslužby 2018-19 najdete v menu "Bohoslužby > VÁNOCE 2018-19" a na vývěskách všech kostelů v rámci farnosti.

4.9.2018
Nabídku farních aktivit v školním roce 2018/19 najdete v menu "Farní aktivity". Některé začínají v září, další v říjnu. Informace jsou vkládány postupně k jednotlivým aktivitám.

4.9.2018
Informace pro snoubence hodlající uzavřít sňatek v naší farnosti najdete v menu "Ohlášky > Církevní sňatek".

Další novinky...Biskupství brněnské


Strahovský klášter